Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu  Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
 Strona główna Porządek nabożeństw Życie parafialne Kontakt
Życie Parafialne

Ogólnopolski Adwentowy Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze

Kilkunastoosobowa grupa wiernych z naszej parafii pod przewodnictwem ks. Jarosława Borka uczestniczyła 29 listopada w Ogólnopolskim Adwentowym Dniu Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasnej Górze. Wyruszyliśmy w mroźną, listopadową noc sprzed naszej świątyni parafialnej. Po drodze, w kolejnych miastach naszej diecezji, dołączały do nas grupy członków i sympatyków Ruchu. Zanim dotarliśmy na Jasną Górę udało się nam zawiązać w naszym autokarze małą, pielgrzymkową wspólnotę, do czego bardzo przyczyniły się wspólnie odmawiane podczas podróż modlitwy.
Temat tegorocznego Adwentowego Dnia Skupienia, który wpisał się w obchody jubileuszu 30-lecia RRN (1985-2015), brzmiał: „Wspólnota i dziedzictwo wiary”. Wiele miejsca poświęcono też osobie śp. ks. Andrzeja Buczela, współzałożyciela Ruchu. 5 grudnia przypada 20. rocznica jego odejścia z tego świata po nagłej i bolesnej chorobie.
Centralnym wydarzeniem Dnia była Eucharystia, którą pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. RRNkoncelebrowali w bazylice jasnogórskiej duszpasterze Ruchu na czele z ks. Pawłem Gwiazdą, krajowym asystentem RRN.
Podczas Mszy św. odnowiony został Akt Zawierzenia Ruch Rodzin Nazaretańskich Matce Bożej dokonany przed rokiem w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ks. Dariusz Kowalczyk, Moderator Krajowy Ruchu, rozwinął temat Dnia Skupienia: „Wspólnota i dziedzictwo wiary”, podejmując w swej konferencji refleksję czy jako RRN mamy jakieś dziedzictwo otrzymane z góry od Ducha Świętego, które mamy również przekazać dalej. Starając się odpowiedzieć na pytanie o charyzmat Ruchu ks. Dariusz odwołał się do Aktu Zawierzenia Maryi Ruchu Rodzin Nazaretańskich i na tej podstawiejako specyficzny cel Ruchu określił zjednoczenie i komunię z Jezusem, do której dążymy przez komunię z Maryją.
Podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu uczestnicy Adwentowego Dnia Skupienia wysłuchali archiwalnej konferencji śp. ks. Andrzeja Buczela poświęconej znaczeniu w naszym życiu duchowym tej niezwykłej modlitwy jaką jest właśnie Adoracja Najświętszego Sakramentu. O śp. ks. Andrzeju jako kierowniku duchowym i kapłanie mówiły w swych świadectwach osoby, które spotkały go przed laty na swej drodze, w pierwszych latach istnienia Ruchu.
W intencji pielgrzymów z Przasnysza i wszystkich osób, które wraz z nami podróżowały na Jasną Górę Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawił ks. Jarosław, który, jak się okazało, był jedynym kapłanem z naszej diecezji na tegorocznym Adwentowym Dniu Skupienia.

Zapraszamy do galerii: Adwentowy Dzień Skupienia Ruchu Rodzin Nazaretańskich - 2014
Wejdź do Galerii


Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego ze św. Janem Pawłem II.
Tradycyjnie turniej tenisa stołowego rozegrano 18.10.2014 r. w płońskiej hali sportowej. Tegoroczny turniej zgromadził przy pingpongowych stołach ponad 100 zawodników i zawodniczek z wielu stron diecezji płockiej. W tych rozgrywkach brali udział zawodnicy z naszego PUKS „Emmanuel”. Reprezentantów z różnych stron diecezji gościł PUKS Maksymilian z Płońska, główny organizator tenisowych zmagań.
Puchary w najmłodszej kategorii wiekowej – rocznik 2005 i młodsi - zdobyli: Maja Stańczak i Bartosz Szatkowski z Jeżewa. Wśród zawodników ze szkół podstawowych bezkonkurencyjni byli: Marcelina Wronka z Płońska oraz Łukasz Jaroszewski z Dąbrowy. Wśród gimnazjalistów prym wiedli: Justyna Więcław z Płońska i Adam Wronowski z Przasnysza , z naszego PUKS-u. Wśród uczestników ze szkół średnich najskuteczniejsi byli: Monika Kowalska z Dąbrowy i Jakub Pasierowski z Sarbiewa.
Życzymy wspaniałych sukcesów w następnych zawodach naszym zawodnikom z PUKSU „Emmanuel”, którzy mogą ćwiczyć w każdy czwartek, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 1.

Zapraszamy do galerii:Zawody Tenisa Stołowego - Płońsk 2014
Wejdź do Galerii


VIII Przasnyska Spartakiada Integracyjna

18 października w gościnnych, jak co roku, murach Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi odbyła się VIII Przasnyska Spartakiada Integracyjna zorganizowana przez Parafialno Uczniowski Klub Sportowy "Emmanuel" działający przy naszej Parafii. PUKS "Emmanuel" realizuje zadania z zakresu sportu i aktywności ruchowej dzieci imłodzieży, w tym osób niepełnosprawnych. Od wielu lat, w ciągu całego roku, podejmuje działania na rzecz kultury fizycznej osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych organizując dla nich zajęcia sportowe. Przasnyska Spartakiada Integracyjna jest uwieńczeniem całorocznej pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. PUKS "Emmanuel" zorganizował do tej pory już 7 sportowo-rekreacyjnych festynów integracyjnych i 8 spartakiad. Z roku na rok przybywa uczestników spartakiad. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad stu zawodników, a wliczając osoby, które w różny sposób były zaangażowane podczas Spartakiady pojawiło się w sumie około dwustu osób. Po raz pierwszy, dzięki oddanej wiosną do użytku nowej hali sportowej, gry, zabawy i zawody mogły odbywać się w o wiele bardziej komfortowych niż dotychczas warunkach. Zawodnicy stanęli do rywalizacji w tenisie stołowym, szachach, warcabach oraz w rzutach do małego i dużego kosza. Choć zmagania były chwilami bardzo zacięte ostatecznie zwycięzcami okazali się wszyscy, czego wyrazem były pamiątkowe medale wręczone każdemu uczestnikowi Spartakiady. Najlepszych zawodników w poszczególnych dyscyplinach uhonorowano też pucharami. Czołowe miejsca zajęli:

Tenis stołowy :
1. Arkadiusz Rasiński
2. Maria Jarema
3. Robert Kowalewski

Rzuty do kosza małego:
1. Kacper Gadomski
2. Małgorzata Czaplicka
3. Jakub Wilga

Rzuty do kosza dużego:
1. Daniel Kozak
2. Adrian Jankowski
3. Andrzej Lesiński

Szachy:
1. Zbigniew Szwec
2. Kacper Wendt
3. Jan Jankowski

Warcaby:
1. Ryszard Krzesiński
2. Krzysztof Pielech
3. Jolanta Piskorska

Chętni mogli skorzystać też z innych form aktywności sportowo – rekreacyjnej min. poćwiczyć na sprzęcie fitness, zagrać w unihokeja lub w badmintona, porzucać do celu. Każdy mógł zaleźć coś ciekawego dla siebie, poczuć smak rywalizacji sportowej i w atrakcyjny sposób spędzić wolny czas. Na wszystkich uczestników czekał gorący obiad oraz bar z napojami i słodyczami.

W Spartakiadzie udział wzięły osoby z następujących przasnyskich ośrodków:
Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom Pomocy Społecznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Poradnia AGA i Nasza Szkoła
Zespół Szkolno- Rewalidacyjno- Wychowawczy "JESTEM"
Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik”
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Imprezę uświetnił koncert piosenek, które z własnym akompaniamentem fortepianowym, zaśpiewała Natalia Prekiel – uczennica Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu i Szkoły Muzycznej w Ciechanowie.

Spartakiada mogła się odbyć dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundacji „SCALAM - Prostujemy drogi życia”, życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz pomocy wielu ludzi dobrej woli, którzy rozumieją potrzebę takiej integracji.

Dla organizatorów Spartakiada jest dobrym sposobem wychodzeniem naprzeciw problemom związanym z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Takie spotkanie w szerszym gronie stanowi świetną okazją nawiązania współzawodnictwa sportowego i próbą wchodzenia w szersze kręgi społeczne. Stwarza możliwość osobom niepełnosprawnym pokonywania własnych trudności i słabości. Dzięki tego rodzaju spotkaniom z osobami niepełnosprawnymi wzrasta poczucie wartości i nadziei, że każdy liczy się w środowisku i nie jest pozostawiony sam sobie.
Jak wyjaśnia ksiądz proboszcz Romuald Ciesielski - pomysłodawca Spartakiady - Naszym celem jest integracja środowisk pracujących na rzecz niepełnosprawnych. Cieszy, że wiele osób angażuje się w tym kierunku. Każdy z uczestników, na ile mógł, podejmował zmagania z własnymi słabościami. Wielką radość sprawiało ich przezwyciężanie. Bardzo ważna jest także integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami pełnosprawnymi. Otwieranie się na drugiego człowieka wzbudza radość zarówno w obdarowanym jak również w darczyńcy. Stąd pojawił się pomysł, aby Parafialno Uczniowski Klub Sportowy "Emmanuel" zaangażował się we współpracę ze środowiskami działającymi na rzecz wszystkich osób niepełnosprawnych z Przasnysza i okolic. Chcieliśmy zintegrować wszystkie te środowiska i w ten sposób otworzyć niepełnosprawnych na współzawodnictwo z innymi osobami. I w gruncie rzeczy nam się to z obopólną korzyścią udało, czego efektem jest tegoroczna, VIII już, Spartakiada, która trwale wpisała się do kalendarza imprez w naszym mieście.

Zapraszamy do galerii: VIII Przasnyska Spartakiada Integracyjna
Wejdź do Galerii


XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży z Przasnysza do Rostkowa
W sobotę, 20 września 2014 r. odbyła się XXXII Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży z Przasnysza do Rostkowa. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Jestem dzieckiem Boga", a jej symbolem był odcisk kciuka ze znakiem krzyża. Symbol ten jest naszym podpisem i potwierdzeniem przynależności do Chrystusa. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegała w dwóch grupach - dzieci i młodzież. Pątnicy z naszej Parafii, po błogosławieństwie udzielonym przez ks. Proboszcza, ze śpiewem i modlitwą udali się do miejsca zbiórki wszystkich grup - na plac obok kościoła w Parafii św.. Wojciecha. Plac wypełniony był po brzegi uczestnikami - dziećmi, księżmi, katechetami i rodzicami z diecezji płockiej, a także z diecezji łomżyńskiej, archidiecezji warszawskiej, diecezji toruńskiej, warmińsko-mazurskiej i łódzkiej. Po zawiązaniu wspólnoty i po pozdrowieniu przez ks. Biskupa Piotra, ok. 10.30 pierwsze grupy wyruszyły w drogę do miejsca urodzenia św. Stanisława. Koło południa pielgrzymi, w tym nasza grupa, dotarły do Rostkowa i po przejściu przez Bramę im. Stanisława Kostki zaczęły wypełniać plac przed Sanktuarium. Czas oczekiwania na dotarcie wszystkich grup i rozpoczęcie Mszy św. wypełniał śpiew piosenek religijnych wykonywanych przez zespół Totus Tuus z Modlina. O godz. 13.00 na placu przed sanktuarium rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Piotr Libera, a kazanie wygłosił ks. Kacper Malicki z Warszawy. Podczas homilii, w tłumie uczestników liturgii, pojawiły się sztandary przedstawiające św. Stanisława Kostkę. O tym, że szliśmy do Rostkowa pod sztandarem Chrystusa, mówił ks. Malicki, który miał przy sobie sztandar przedstawiający oblicze Jezusa.

Zapraszamy do galerii: Rostkowo 2014
Wejdź do Galerii
Zapraszmy do ralacji video z pielgrzymki:
Wejdź do FilmuW sierpnia w naszej parafii rozpoczął pracę ks. Tomasz Tomczak.
Ks. Tomasz pochodzi z parafii p.w. św. Walentego w Korzeniu, a ostatnio pracował w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.
Co ciekawe, jako kapłan ks. Tomasz jest rówieśnikiem naszej parafii – przyjął święcenia 16 lat temu.
Witamy Cię księże Tomaszu serdecznie w naszej najmłodszej parafii Przasnysza. Odtąd jesteś jednym z nas. Życzymy, by Pan Jezus pomagał Ci w trudzie kapłańskiej pracy, a Maryja, Pani z Fatimy, wypraszała Ci moc łask.


15.08.2014 r. - Sportowo-Rekreacyjny Festyn Integracyjny na szesnaste urodziny Parafii.

Dziś, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kiedy Maryja narodziła się dla nieba świętujemy także szesnastą rocznicę narodzin naszej wspólnoty parafialnej - tymi słowami, wypowiedzianymi podczas sumy, w atmosferę tego radosnego dnia wprowadził nas ks. proboszcz Romuald Ciesielski. Zgodnie z ustaloną przez lata tradycją po Mszy Świętej o 11.30 na placu parafialnym rozpoczął się Parafialny Sportowo - Rekreacyjny Festyn Integracyjny. Na początek zagrał i zaśpiewał zespół ewangelizacyjny Dekalog. Znane i lubiane piosenki religijne w interesującym, profesjonalnym wykonaniu bardzo spodobały się publiczności, która nagrodziła zespół rzęsistymi brawami. Po koncercie, gry i konkurencje zręcznościowe dla starszych i młodszych poprowadzili tradycyjnie państwo Barbara i Lech Smolińscy. Były m.in. różnego rodzaju wyścigi, wbijanie gwoździ na czas, rzut oponą w dal, siłowanie na rękę. W konkurencjach tych z wielkim zaangażowaniem i powodzeniem rywalizowali zarówno panowie jak i panie. Po raz pierwszy rozegrano wyścig par małżeńskich. Równolegle rozgrywane były mecze w siatkówkę 3-osobowych drużyn, rzuty do kosza i gra w badbingtona. Wiele osób z powodzeniem próbowało szczęścia w loterii fantowej. Zainteresowani mieli możliwość dokładnego obejrzenia samochodów strażackich. Na spragnionych czekały napoje, głodni mogli posilić się wojskową grochówką i kiełbaską lub kaszanką z grilla oraz domowymi wypiekami. Najmłodsi chętnie korzystali z możliwości pomalowania twarzy, zabawy w strefie malucha, zjeżdżalni i innych atrakcji przygotowanych przez państwa Dawidziuk. Starsi z przyjemnością wysłuchali koncertu Przasnyskiej Kapeli Podwórkowej. Właściwie każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Sportowo-Rekreacyjny Festyn Integracyjny był przeżywany z tak wieloma atrakcjami, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz sponsorom z Przasnysza i okolic z Fundacją "SCALAM - Prostujemy Drogi Życia" na czele. Sponsorom oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do przeprowadzenia i uświetnienia imprezy serdeczne podziękowanie złożył jej główny organizator, ks. proboszcz Romuald Ciesielski.

Zapraszamy do galerii: XII Parafialny Festyn Sportowo-Rekreacyjno-Integracyjny
Wejdź do Galerii
W Bańskiej Wyżnej jak w Nazaret

Już po raz drugi grupa wiernych z naszej parafii uczestniczyła w letnich rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich diecezji płockiej w Bańskiej Wyżnej na Podhalu. Było to niejako podsumowanie spotkań naszej parafialnej grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich i wytyczenie nowych szlaków na przyszłość. Przez cały rok spotykamy się raz w tygodniu, każdego pochłania na co dzień praca zawodowa i domowe obowiązki. Nie jesteśmy w stanie poświęcić sprawom wiary tyle czasu ile byśmy chcieli. Podczas rekolekcji właściwie cały nasz czas poświęcony jest Bogu począwszy już od porannych medytacji, podczas których można przeżyć osobiste spotkanie z Panem obecnym w Słowie i spróbować usłyszeć Jego natchnienie i odpowiadając na Jego zaproszenie, próbować odkryć Jego działanie w codziennym życiu. Śladów Boga szukaliśmy też podczas wędrówek po górskich szlakach. Ze względu na deszczową pogodę nie było ich w tym roku wiele. Dwa razy zdarzyło nam się na szlaku spotkać kardynała Franciszka Macharskiego. Codziennie słuchaliśmy konferencji, które w tym roku były bardzo ciekawe, co wynikało z tematu całych rekolekcji: „Duchowe sprzątanie – jak zrobić miejsce dla Boga w rodzinie?” Dwie konferencje wygłosił ks. Dariusz Kowalczyk – moderator krajowy RRN. Zgodnie z nazwą grupy dzielenia się stwarzały dobrą okazję podzielenia się z innymi doświadczeniami swego życia i wiary, a także usłyszenia jak Bóg działa w ich życiu. Trudnym do przecenienia darem była możliwość codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zakończeniem każdego dnia był Apel Jasnogórski. W jednym z Apeli uczestniczył znany zespół ewangelizacyjny „Moja Rodzina” z Glinojecka. Ale najważniejszy punkt każdego dnia stanowiła Msza św., która za każdym razem miała trochę inny, wyjątkowy charakter. W rekolekcjach uczestniczyło kilkunastu księży. Dzięki temu możliwe było odbycie spowiedzi lub rozmowy duchowej. Jednym z kapłanów był ks. Adam Przeradzki, który przez kilka lat pracował w naszej parafii, a obecnie jest wicedyrektorem Caritas Diecezji Płockiej. Nawał obowiązków w parafii nie pozwolił niestety dotrzeć do Bańskiej Wyżnej ks. proboszczowi Romualdowi Ciesielskiemu, opiekunowi naszej parafialnej grupy Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Z różnych powodów nie udało się też pojechać liczniejszej grupie wiernych z naszej parafii. Ostatecznie były to dwa małżeństwa oraz cztery licealistki z naszej parafii i z parafii św. Wojciecha. Miejmy nadzieję, że za rok pojedzie nas więcej.

O letnich rekolekcjach Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Bańskiej Wyżnej można przeczytać także na stronie internetowej.
Wejdź do tygodnika Gość Niedzielny

Zapraszamy do galerii: Rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich 2014
Wejdź do Galerii
Prowadź mnie, Panie, swoimi drogami
Poświęcenie pojazdów i błogosławieństwo kierowców

Boże, Ty mocą swojego Słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełami ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służyły dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo innych ludzi. Gdy będą się udawać do pracy lub na odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

W piątek, 25 lipca, w dniu św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, obchodzonym także jako Dzień Bezpiecznego Kierowcy, po Mszy św. o godz. 18: 00 i odmówieniu zamieszczonej powyżej modlitwy w naszej parafii odbyło się poświęcenie pojazdów. Samochody i motocykle podjeżdżały z parkingu przed świątynię, gdzie z wodą święconą i kropidłem czekał ks. Proboszcz. Poświęcenie przebiegało w radosnej atmosferze, była okazja do krótkiej wymiany zdań z kierowcami, którzy otrzymywali znaczki z napisem: Prowadź mnie, Panie, swoimi drogami. Można też było złożyć ofiarę na środki transportu dla misjonarzy.
Organizatorami akcji, która odbywa się w ramach 15. Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa (20 – 27 lipca 2014) są Duszpasterstwo Kierowców oraz MIVA Polska czyli Mission Vehicle Association (Organizacja na rzecz misyjnych środków transportu).
Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zdobywaniu i zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Zajmuje się również promocją dzieła misyjnego pracy polskich misjonarz, a także wspiera działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach propagując model kierowcy.
W Tygodniu św. Krzysztofa, który w tym roku obchodzony jest pod hasłem: Niesiemy Chrystusa na krańce świata, MIVA Polska prosi kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu – 1 grosz za każdy przejechany kilometr. Formularze wpłaty można znaleźć na stronie www.miva.pl.
Do tej pory MIVA Polska pomogła w zakupie 377 środków lokomocji dla polskich misjonarzy. Te pojazdy to: 205 samochodów (głównie terenowych), trzy ambulanse, jeden bus, 46 motocykli, jeden traktor, dwie barki, siedem łodzi, pięć silników do łodzi, jeden quad, 103 rowery, jedna riksza i dwa konie. Pomoc wyniosła blisko 1,2 mln euro, a pojazdy zostały dostarczone do 46 krajów świata.

Jak podaje stara tradycja święty Krzysztof, który był rzymskim żołnierzem, został ochrzczony przez pustelnika i za jego radą osiadł nad rzeką, służąc pomocą podróżnym. Poniósł śmierć za wiarę w czasie prześladowania za panowania cesarza Decjusza (ok. 250 r.). Jako swojego patrona czcili świętego Krzysztofa przewoźnicy, tragarze, flisacy i pielgrzymi. Współcześnie jest czczony jako patron kierowców i podróżujących, a jego wizerunek zdobi wiele pojazdów mechanicznych.

Zapraszamy do galerii: Poświęcenie pojazdów 2014
Wejdź do Galerii
DZIEŃ 1 - KALISZ, GOŁUCHÓW, SICINY

Dziś, 17 lipca 2014 r. rozpoczęliśmy wspólne pielgrzymowaniem Szlakiem Cudów Eucharystycznych. Jest to kolejna podróż duchowa zorganizowana przez Ks Andrzeja Zycha, która połączyła ludzi z Przasnysza, Gąbina, Płocka, Nidzicy, Ciechanowa i okolic. Wśród nas mamy dwóch kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którzy są odpowiedzialni za część liturgiczną naszej pielgrzymki.
O godzinie 4:00 wyruszyliśmy z parafii Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, w kierunku Gąbina. Majac juz caly komplet ludzi, pojechalismy do Kalisza - uznawanego przez wiele źródeł jako najstarsze miasto w Polsce. Juz w II wieku w kronikach rzymskich znajdowaly sie wzmianki o tym miejscu. Diakon Krzysztof przybliżył Nam historię Sanktuarium św Józefa i pokazał miejsce upamiętniające drogę męczeństwa polskich księży w obozie koncentracyjnym Dachau. Kolejnym punktem dzisiejszego dnia bylo zwiedzanie zamku w Gołuchowie. Budowla pierwotnie wczesnorenesansowa o charakterze obronnym, wzniesiona w roku 1550 dla Rafała Leszczyńskiego (starosty radziejowskiego i wojewody brzesko-kujawskiego) w Gołuchowie. Okres świetności posiadłość przeżywała pod panowaniem Izabeli Czartoryskiej, która wraz z mężem Janem Kantym, stworzyła muzeum zamkowe umieszczając swoją kolekcję dzieł sztuki dostępnej dla wszystkich.
Życzeniem jest moim, aby te dzieła sztuki się nie rozproszyły i aby zbiór ten zachował się pełny i cały po wieczne czasy. Spodziewam się, że zbiór powyższy ogółowi pożytek przyniesie, wywołując i podnosząc upodobania do sztuki i zmysł piękna; oglądanie tych zbiorów ma być dostępne dla każdego, pragnącego znaleźć tam źródło pomocnicze do badań naukowych i w zakresie sztuki...ustanawiam Ordynację Rodziny Książąt Czartoryskich po wieczne czasy.”
Nastepnym punktem programu była Msza Święta w kościele pocysterskim w Sicinach, po której odbył się poczęstunek dla wszystkich uczestników pielgrzymki. Ks. kan. Tadeusz Śliwka wszystkich nas powitał serdecznie i zaprosił nas do Sicin zawsze kiedy będziemy tu przejeżdżać. Po zregenerowaniu sił, udaliśmy się wszyscy autobusem do przygranicznego Zgorzelca, gdzie mamy pierwszy nocleg.

Zapraszamy do galerii: Dzień 1 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych - 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 2 - WALDURN, DYLINGA

Dzień drugi naszej pielgrzymki był czasem długiej podróży po Niemczech. Od Zgorzelca przebyliśmy 1000 km ale udało się Nam dotrzeć do dwóch "perełek" wartych ponownego zwiedzenia. Pierwsza z nich to Bazylika Mniejsza w Walldürn, gdzie dokonał sie cud eucharystyczny. W 1330 roku pewien Ksiądz podczas Mszy Świętej potrącił kielich z którego na korporał wylała się Krew Jezusa, tworząc dwanaście twarzy ukrzyżowanego Syna Bożego. W świątyni spotkaliśmy naszego rodaka, ojca Stefana, który przybliżył Nam historie tego miejsca i otworzył ołtarz z relikwiami, przed którym sprawowaliśmy Mszę św.
Kolejnym etapem podróży była Dylinga, miejsce silnie związane ze Stanisławem Kostką. Właśnie tu Nasz młody Święty spotkał się z prowincjałem Zakonu Ojców Jezuitow - Piotrem Kanizjuszem i rozpoczął próbną naukę życia zakonnego. Właśnie tu patron naszej diecezji kształtował się jako przyszły jezuita. Pielgrzymką dotarliśmy do byłego kolegium jezuickiego i weszliśmy do przepięknego kościoła studenckiego w którym modlił się wraz z kolegami młody Stanisław.
Punktem docelowym naszego dnia jest Altötting w Bawarii, gdzie znajduje się Sanktuarium "Schwarze Madonna", a my mamy tam nocleg. Warto przypomniec, że do tego Sanktuarium jako dziecko pielgrzymowal Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI.

Zapraszamy do galerii: Dzień 2 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych - 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 3 - FIECHT, SEEFELD

Dziś rozpoczęliśmy poranek od Mszy Świętej przy figurze Czarnej Madonny w Altötting. To szczególne miejsce, Bawarska "Częstochowa". Po jej zakończeniu obeszliśmy krużganki świątyni w których zawieszone były wota dziękczynne. Miedzy nimi można było dostrzec zdjęcie młodego Józefa Ratzingera. Około godziny 8, po śniadaniu ruszyliśmy w kierunku Austrii, dokładniej do Fiecht. Tam zwiedziliśmy nowy klasztor benedyktyński. W starym, który nazywa się kościołem górnym dokonał się cud eucharystyczny. W 1310 roku Kapłana podczas odprawiania Mszy ogarnęła go wątpliwość czy pod postacią wina znajduje sie naprawdę i rzeczywiście krew Chrystusa. Wtedy natychmiast wino zamieniło się we wrzącą krew, która wypłynęła z kielicha. Gdy tylko rozeszła się wieść o cudownym wydarzeniu, rzesze wiernych rozpoczęły pielgrzymki do tego miejsca.
Następnym punktem podroży było Seefeld, drugie i ostatnie miasto austriackie, w którym dokonał sie cud eucharystyczny. Jest to małe, urokliwe, miasteczko z przepięknym widokiem na góry. W Seefeld udaliśmy sie na czas wolny i po jego skończeniu doszliśmy do kościoła w którym z Hostii wypłynęła żywa krew. Miało to miejsce w 1384 roku, kiedy Oswald Milser domagał się podczas Mszy Świętej otrzymania dużej Hostii takiej jak u celebrującego kapłana. Kiedy kasztelan Schlossbergu miał przyjąć komunię, zatrzęsła się podłoga pod Nim. Oswald musiał złapać się ołtarza, by nie wpaść do środka. Wtedy wszyscy ujrzeli wypływająca krew z Hostii. Po całym wydarzeniu kasztelan nawrócił sie i był jednym z wiernych którzy czcili właśnie te relikwie. Po zwiedzeniu Seefeld, obraliśmy kierunek na nocleg już w Torri del Benacco w Italii.

Zapraszamy do galerii: Dzień 3 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych - 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 4 - SPIAZZI - MADONNA DELLA CORONA, WERONA

Dziś wypoczęci ruszyliśmy autobusem na Mszę Świętą do Sanktuarium Madonna della Corona, która znajduje się w Spiazzi. Świątynia wbudowana jest w skałę pasma przedalpejskiego i przez to robi piorunujące wrażenie wizualne. Już w roku 1000 mieszkali tu pustelnicy a od XIII wieku mieścił się tu klasztor i kaplica. Obecna bazylika została przebudowana w latach 1975- 1978 i w 1988 r. odwiedził ją papież Jan Paweł II. W kościele dolnym uczestniczyliśmy w niedzielnej Mszy Świętej. Po jej zakończeniu mieliśmy chwilę czasu dla siebie by porobić zdjęcia, pozwiedzać i zakupić upominki. Kolejnym punktem pielgrzymki była Werona - miasto wiecznej miłości. Rocznie odwiedza je około trzech milionów turystów. Najsłynniejszym zabytkiem tego miejsca to Arena, wybudowana w latach 40, jako miejsce igrzysk gladiatorskich. To trzeci co do wielkości amifteatr rzymski. Mimo wszystko Werona zawdzięcza sławę Szekspirowi, który uczynił ją miastem kochanków - Romea i Julii. Przy Cappello zobaczyliśmy muzeum Casa di Giulietta, czyli dom Capulettich. Właśnie tu doszło do pierwszego pocałunku zakochanych. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono naturalnych rozmiarów posąg romantycznej kochanki. Aby zagwarantować sobie szczęście w miłości należy wejść na podest, przytulić się do Julii. Mieliśmy także okazję zobaczyć średniowieczny ratusz oraz rezydencję rodu Scaligherich. Obie budowle znajdują się na Piazza dei Signori, zwane potocznie placem Dantego. W Weronie również mieliśmy czas dla siebie. Po jego zakończeniu, udaliśmy się do autobusu i wyruszyliśmy w drogę do Montecatini Terme Centro, gdzie mamy drugi nocleg we Włoszech.

Zapraszamy do galerii: Dzień 4 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych - 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 5 - FLORENCJA, SIENA

Włochy przywitały Nas od samego poranku deszczem. Mimo ciężkich warunków atmosferycznych udało się zrealizować plan, który dziś sobie narzuciliśmy. Pierwszym miejscem odwiedzonym przez naszą pielgrzymkę była Florencja, uznawana przez wielu jako najładniejsze miasto świata. Nie przez przypadek Juliusz Słowacki, który przyjechał tu na 2 miesiące, został na rok, choć początkwo zamierzał być tylko dwa miesiące. Na samym początku odwiedziliśmy kościół Świętego Ambrożego z relikwiami cudu eucharystycznego, umieszczonych w ozdobnej monstracji. Florencja to miejsce gdzie rozpoczął sie renesans. Piękne zabytki i arcydzieła tej epoki możemy oglądać do tej pory. Największą popularnością cieszy się świątynia Santa Maria del Fiore. Nawet dziś ciężko uwierzyć w to, że została wzniesiona bez rusztowania. Wnętrze katedry jest skromne. Posadzka pokryta jest skomplikowanymi wzorami z marmuru, a nad wejściem znajduje się pozostałość po średniowieczu - specjalny zegar odmierzający czas w systemie włoskim (zależny od godziny zachodu i wschodu słońca). Kolejnym miejscem obejrzanym przez nas to plac Piazza della Signora, którego zdobią posągi w tym: Dawida, Michała Anioła czy Perseusza Celliniego. Na sam koniec zostawilismy sobie do zobaczenia symbol Florencji - most Ponte Vecchio. Ten najstarszy most florecki powstał w 1345 roku i od zawsze był miejscem złotników i jubilerów.
Drugim punktem naszej pielgrzymki była Siena, dawna metropolia Europy. Miasto, które liczy 45 tysiecy obywateli i jest podzielona na 9 części. Widok tak p[ieknego miasta robi niesamowite wrażenie wizualne. Na samym wstępie udaliśmy się do kościoła Świętego Dominika na Mszę Świętą. Po jej zakończeniu zwiedziliśmy mury tej świątyni na czele z relikwiami Świętej Katarzyny (głowy i prawego kciuka). Później poszliśmy do domu rodzinnego Świętej, gdzie obecnie znajdują się oratoria ozdobione freskami ze scenami upamietniającymi niezwykłe życie patronki Włoch. Następnym miejscem, które odwiedziliśmy to plac z katedrą Matki Bożej Wniebowziętej, wybudowanej w stylu gotyckim. Na koniec udaliśmy się na Piazza del Campo, gdzie dwa razy w roku - 2 lipca i 16 sierpnia odbywa sie gonitwa konna zwana "Palio". Po tym wszystkim wsiedliśmy do autobusu i wyruszyliśmy do Peruggi na kolejny nocleg.

Zapraszamy do galerii: Dzień 5 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych - 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 6 - ASYŻ, CASCIA

Dziś jest szósty dzień pielgrzymkowy, który rozpoczęliśmy w Asyżu - miejsca świętego biedaczyny. Nie ma drugiego takiego miasta na świecie, wzniesionego z szarego i różowego kamienia. Właśnie tu urodził się Franciszek. Wyjątkowy Święty, przyjaciel ludzi i zwierzat, praktykujący skrajne ubóstwo, moralną czystość i pokore, stał się powszechnie czczony w świecie chrześcijańskim. Już dwa lata po jego śmierci w miejscu gdzie pochowano Franciszka rozpoczęto budowę bazyliki i klasztoru franciszkańskiego. Najpierw wybudowano romańsko-gotycki kościół dolny. Do jego krypty pod głównym ołtarzem przeniesiono ciało Świętego. Potem wzniesiono gotycki kościół górny, pozbawiony kaplic bocznych. Właśnie tam znajduje sie zlożony z 28 scen słynny cykl Giotta "Legenda świetego Franciszka". W trakcie zwiedzania udaliśmy się do kaplicy klasztornej, gdzie odbyła się Msza Święta. Kolejnym punktem zwiedzania tego pięknego był spacer po jego wąskich i tajemniczych uliczkach. W Asyżu znajduje się również bazylika Świętej Klary, duchownej uczennicy Franciszka.
Drugim miejscem, ktore nawiedziliśmy z pielgrzymką było Cascia. Malowniczo położone jest miasto Świętej Rity, jednej z największych mistyczek kościoła. Jest ona patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Nienaruszone ciało Świętej znajduje sie w kaplicy bocznej świątyni zbudowanej w pierwszej połowie XX wieku ku jej czci. W dolnym kościele dokonał się cud eucharystyczny. W 1330 roku miejscowy kapłan wybierał się do ciężko chorego. Wraz ze soba zabrał świętą hostię, którą schował w modlitewniku. Gdy wszedł do domu chorego zauważył odbicia zakrwawionej Hostii na kartkach modlitewnika. Po zrealizowaniu planu w Cascii mieliśmy chwilę dla siebie. Później udaliśmy się na parking i odjechaliśmy w stronę - Fiuggi Terme. Właśnie tam mamy kolejny nocleg.

Zapraszamy do galerii: Dzień 6 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych - 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 7 - WATYKAN, RZYM

Siódmego dnia pielgrzymki dotarliśmy do Wiecznego Miasta, stolicy Włoch - Rzymu. Spędziliśmy tam cały słoneczny dzień. Przez około 11 godzin zdołaliśmy zwiedzić część zabytków, dlatego jutro ruszamy zobaczyć resztę. Najważniejszym punktem programu dnia dzisiejszego była Msza Święta przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra. Podczas jej trwania podeszliśmy do relikwii wraz ze swoimi intencjami. Po zakończeniu Mszy poszliśmy zwiedzać najwieksze dzieło Michała Anioła. Przytłacza ono swoim ogromem. Wszystko jest monumentalne - barokowy brązowy baldachim nad grobem pierwszego apostoła, kopuła, papieskie grobowce, złoty ołtarz Świętego Piotra, co potwierdza, że to miejsce jest perłą architektury i sztuki oraz autentycznym miejscem groby św. Piotra. Do wnętrza świątyni prowadzi pięć wejść, ale szczególnie ważne są Drzwi Święte, otwierane tylko w Roku Świętym. W środku możemy dostrzec przepiękne freski i posągi świętych. Charakterystyczna dla bazyliki jest Pieta, dłuta Michała Anioła, która zadziwia swoją prostotą i skromnością, tworząc kontrast do przepychu świątyni. Z zewnątrz poraża ogromem i niewypowiedzianym pięknem. W oczy rzuca się styl budowli bazujący na idealnych proporcjach. Rzym to miasto bazylik, dlatego odwiedziliśmy także: Bazylikę Świętego Jana na Lateranie - Katedra papieży, gdzie przechowywane sa cenne relikwie w postaci głów Świętych Piotra i Pawla. Nawiedziliśmy także Bazylikę Matki Bożej Większej, która powstała dzięki staraniom papieża Liberiusza. W nocy przyśniła się mu Maryja, nakazując budowę świątyni w miejscu, gdzie spadnie śnieg. Biały puch pokrył wzgórze Eskwilin i tam właśnie papież nakazał budowę bazyliki. Kolejną atrakcją, która nawiedziliśmy był Panteon. Dzieło genialne w swojej prostocie, ufundowane przez Marka Agrypę. Uznawane w historii sztuki za budowlę o idealnych proporcjach. Proste rozwiązania architektoniczne nadały budowli harmonię i ponadczasowy styl. Dziś w Panteonie nie pamięta się o antycznych Bogach. W 609 roku przemianowano go na świątynię chrześcijańską. Następny był kościół Santa Croce in Gerusalemme, gdzie znajdują się relikwie : Krzyża Świętego, korony cierniowej, gwoździa i Tittulusa - czyli tabliczki na której było napisane INRI. Prócz budowli sakralnych odwiedziliśmy także jeden z najsłynniejszych placów rzymskich - Piazza Navona, Schody Hiszpańskie i Fontannę di Trevi. Na zakończenie dnia udaliśmy się do Świętych Schodów, by wejść na kolanach do kaplicy Najświętszego Sakramentu i oddać cześć Jezusowi. Po całodziennym wędrowaniu wróciliśmy autobusem do Fiuggi Terme na nocleg.

Zapraszamy do galerii: Dzień 7 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 8 - RZYM

Kolejny dzień zwiedzania Rzymu. Dziś rozpoczęliśmy od katakumb pierwszych chrześcijan. Żaden cmentarz nie może równać się z nekropolią San Callisto. Zaczęły powstawać w I wieku i stopniowo sie powiększały. Korytarze mozolnie drążone w stosunkowo miękkim, ale wytrzymałym tufie, rozwidlały się, krzyżowały i schodziły w dół. Zmarłych owijano w całun i chowano na półkach wykutych prostopadle do korytarzy. Katakumby pozostają historycznym świadectwem wiary i praktyk religijnych wczesnych chrześcijan. Odwiedzilismy groby 9 Papieży tutaj pochowanych oraz grób św. Cecylii - patronki muzyki kościelnej.
Poźniej odwiedziliśmy już ostatnią z czterech Bazylik Większych - Świętego Pawła za Murami. Została ona wzniesiona według legendy w miejscu, gdzie męczeńską śmierć poniósł Święty Paweł. Kolejnym punktem dzisiejszego programu bylo Forum Romanum, Koloseum i Łuk Konstantyna. Pierwsze z nich to najstarszy rynek w mieście. Powstał na osuszonym terenie u stóp Kapitolu i Palatynu. Tu właśnie w starożytnym Rzymie kwitło życie towarzyskie, religijne, społeczne i polityczne. Wśród ruin można dostrzec okrągłą świątynię kapłanek Westy, Łuk Tytusa - upamiętniający zdobycie Jerozolimy, Łuk Septymiusza wzniesiony z okazji zwycięstwa cesarstwa nad Partami. Koloseum robi piorunujące wrażenie. Jest jednym z największych amfiteatrów w całych Włoszech, który w latach swojej świetności mógł pomieścić 50 tysięcy widzów. Dziś malownicza ruina jest symbolem miasta. Beda Czcigodny stwierdził "...Dopóki stoi Koloseum, istnieje Rzym".
Łuk Konstantyna stoi obok amfiteatru. Do czasów współczesnych dotrwał w dość dobrym stanie. Jego fundatorem był Konstantyn Wielki - cesarz, któremu przed bitwą z Maksencjuszem przyśnił się płonący krzyż z napisem: "Pod tym znakiem zwyciężysz". Łuk ma konstrukcję trzyprzęsłową. Pokrywają go płaskorzeźby na których przedstawione zostały sceny balistyczne, wizerunki bogów oraz postacie cesarzy - Marka Aureliusza i Konstantyna. Na zakończenie dnia udaliśmy sie do kościoła Świętego Andrzeja Apostołą na Kwirynale, który silnie jest związany ze Stanisławem Kostką. W świątyni znajduje się w ołtarzu bocznym grób świętego i kapliczka w której znajdują się różne pamiątki związane z naszym Patronem. Po zwiedzeniu kaplicy, znajdującej się w miejscu celi, w której Święty Stanisław zmarł udaliśmy się na Mszę świętą. Na zakończenie Eucharystii przy grobie Świętego z Rostkowa złożyliśmy swoje intencje i postanowienia. Dziś tak na dobrą sprawę pożegnaliśmy się z Wiecznym Miastem i pojechaliśmy na ostatni nocleg w Fiuggi Terme.

Zapraszamy do galerii: Dzień 8 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 9-10 - MANOPELLO, LANCIANO, LORETO

Kolejny dzień naszej pielgrzymki. Rozpoczęliśmy od Manopello, miejscowości w której znajduje się Sanktuarium Świętego Wizerunku. Właśnie tam, w głównym ołtarzu można zobaczyć chustę, na której odbiło się oblicze zmartwychwstałego Jezusa. Siostra Blandyna Paschalis podjęła się porównywania twarzy Jezusa z wcześniejszych cudów i dzieł sztuki do Świętego Wizerunku. Długi czas potem, niemieccy naukowcy dowiedli, że całun turyński, chusta z Oviedo i oblicze z Manopello tworzą całość. W Sanktuarium mogliśmy na specjalnej wystawie dokonać nałożenia na siebie tych trzech wizerunów Jezusa, które pomogły nam sie przekonać o nadzwyczajnym podobieństwie tych tzech relikwii.
Drugim miejscem, które odwiedziliśmy bylo Sanktuarium Eucharystyczne w Lanciano, gdzie dokonał sie pierwszy i najważniejszy Cud Eucharystyczny dla Kościoła Katolickiego. W starożytności to miasto nosiło nazwę Anxanum. W VII wieku naszej ery w kościele św. Longina, podczas Mszy Świętej, którą odprawiał pewien mnich z zakonu bazylianów Hostia przemieniła się w skrwawiony strzęp Ciała, a wino w kielichu zamieniło się w Krew. Stało się to gdy kapłan, w głębi serca zwątpił w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Relikwie są przechowywane w monstracji wykonanej przez neapolitańskich jubilerów. Właśnie przy nich odbyła się Nasza Msza Święta. Po jej zakończeniu wyruszyliśmy do ostatniego punktu dzisiejszego dnia - Loreto. W tym wyjątkowym miejscu odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej, gdzie znajduję się domek Zwiastowania z Nazaretu. Z tym zabytkiem związana jest pewna legenda. Legenda głosi, że ów wspomniany domek został przeniesiony z Ziemii Świętej do Loreto na skrzydłach aniołów. W jednej z sal, nazwanej pomarańczową umieszczono wota jako dowody podziekowania dla Maryji za jej pomoc. Jednym z najciekawszych jest statek Kolumba za bezpieczną podróż i odkrycie Ameryki oraz baldachim zdobyty przez Jana III Sobieskiego podczas odsieczy wiedeńskiej. Później mieliśmy chwilę dla siebie by zakupić pamiątki i zwiedzić te malowniczo położone miasteczko. Po zakończeniu czasu wolnego udaliśmy się do autobusu i ruszyliśmy w kierunku Rimini - najbardziej obleganego morskiego kurortu we Włoszech. Następny dziesiąty dzień naszej pielgrzymki to czas odpoczynku nad Morzem Adriatyckim, by nabrać siły do dlaszego naszego wędrowania. Jutro czeka na nas kolejny ciekawy dzień...

Zapraszamy do galerii: Dzień 9-10 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych 2014
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 11-12 - PADWA, WENECJA

Powoli udajemy się w kierunku Polski. Z nad morza wyruszyliśmy do Padwy, którego patronem jest Święty Antoni. Miasto słynie z trzech wyjątkowych ciekawostek: pola bez trawy, kawiarni bez drzwi i Świętego bez imienia. W Padwie wystarczy powiedzieć, że idzie się do Świętego, a każdy wie że chodzi o Antoniego. Głównym punktem naszych odwiedzin była bazylika pod Jego wezwaniem. Ważnym miejscem w niej jest kaplica relikwii. Znajdują się tam m.in relikwie św. Jana Pawła II, byława i część baldachimu z odsieczy wiedeńskiej. Jest tam także w sposób cudownie zachowany język i struny głosowe Świętego, gdyż Antoni był świetnym mówcą, ludzie go słuchali i chcieli coraz więcej wiedzieć o Bogu.
Drugim i zarazem ostatnim miejscem dzisiejszego dnia była Wenecja. Każdą uliczkę tutaj przemierza się pieszo bowiem w mieście nie ma ruchu samochodowego. Sercem Wenecji jest plac św. Marka gdzie od świtu jest gromada ludzi i gołębi. Dawniej miał symbolizować majestat i potęgę państwa-miasta weneckiego, dziś pod kolumnadą znajdują się sklepy, restauracje czy butiki. Bazylika św. Marka miała być najpiękniejszym kościołem świata. Świątynia robi ogromne wrażenie. Złote mozaiki mienią się w oczach i stanowią kontrast do poważnych wizerunków świętych ze ścian. W opiece mają doczesne szczątki świętego Marka, które zostały zrabowane z Konstantynopola w IX wieku. Po zwiedzaniu bazyliki odbyła się dla Nas Msza Święta.
Po skończonej Eucharystii udaliśmy sie na dalsze zwiedzanie. Obok bazyliki znajduje się Pałac Dożów w którym dawniej sprawował władzę wenecki władca. Most Westchnień jest jedną z części tego miejsca. I mimo romantyzmu tego miasta nie kochankowie tam szeptali tylko więźniowie, którzy ostatni raz spoglądali w niebo. Warto przypomnieć, że Wenecja rozłożona jest na 118 wysepkach, połączonych przeszło 400 mostami opartymi na milionach drewnianych pali. Po spacerze po tym pięknym miejscu mieliśmy czas dla siebie. Po jego zakończeniu udaliśmy sie nieopodal na ostatni nocleg na terenie Włoch. Jutro czeka na nas dzień podróży w kierunku Czech.

Zapraszamy do galerii: Dzień 11-12 - Szalkiem Cudów Eucharystycznych 2014
Wejdź do Galerii

Opracował:
Piotr Urban


W Uroczystość Świętych Piotra i Pawła na Mszy św. o godz.10. 00 dziękowaliśmy ks. Andrzejowi za czteroletnią pracę w naszej Parafii. W dniu dzisiejszym - jak wspomniał w homilii ks. Jarosław i ks. Proboszcz w podziękowaniu - Pan Jezus mówi w sposób szczególny do ks. Andrzeja "Paś owce moje". Paś owce w nowej Parafii Strzegocin...
Grupy działające w naszej Parafii w podziękowaniach składały również słowo wdzięczności za wiele dobra w czasie tej czteroletniej pracy dla naszej wspólnoty.

Na koniec słowo podziękowania skierował do nas ks. Andrzej:
Pozwólcie, że tradycyjnie rozpocznę swoje słowo od wiersza ks. Jana Twardowskiego.

"Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś
za to że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna
za to, że nie sposób Cię ogarnąć sercem, które jest za nerwowe
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny
za to, że jesteś już odnaleziony i nie odnaleziony jeszcze
że uciekamy od Ciebie do Ciebie
za to, że nie czynimy niczego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie
za to, że to czego pojąc nie mogę --- nie jest nigdy złudzeniem
za to że milczysz. Tylko my --- oczytani analfabeci
chlapiemy językiem"
***, Jan Twardowski

Dziękuję Bogu za to że dane mi było pracować tutaj
przez 4 piękne lata.
Dziękuję za każdego z was,
bo wy jesteście bogactwem tej parafii,
za każde wasze dobre słowo i dobre serce.

Dziękuję za pracę w kole biblijnym, stronę parafialną i Facebooka
za sobotnie nabożeństwa, sierpniowe apele
za spotkania z narzeczonymi w niedziele.
Dziękuję za wspólne pielgrzymki.
Tyle ich było: Maryjne Sanktuaria we Francji, Hiszpanii i Bawarii,
Kresy Ukraińskie, Szlaki świętych z domem św. Stanisława Kostki we Wiedniu.
I te Polskie pielgrzymki: Częstochowa, Licheń, Sokółka,
Supraśl i Tykocin, Wilno, Różanystok,
Gietrzwałd i Święta Lipka, Ratowo i Żuromin,
Płock i Warszawa.
I dziękuję za dobre serca, które sprawiły dary dla naszej Parafii.

Dziękuję za ks. Proboszcza, który wspierał radą
i za dar tej Parafii dla mojej nowej Parafii.
Dziękuję za księży z którymi tutaj pracowałem:
ks. Grzegorza, ks. Piotra i ks.Jarosława.
Dziękuję za Pana Sylwka, Pana Edwarda, Panią Hanię,
Pana Stanisława, ludzi dobrego serca,
którzy mi wiele pomogli w mojej pracy.

Dziękuję za kazania którymi autorami byliście wy sami,
bo Pan Bóg pozwolił mi spoglądając na was,
widzieć wiele i mówić do waszych serc.
Czasami może było to chlapanie językiem...
Ale i za to też dziękuję.
Za wszystko co było złego z mojej strony przepraszam.

I nie zapominajcie, że zawsze najważniejszy
tu w tym miejscu jest On,
Ten ukryty w Najświętszym Sakramencie.Amen.


Księże Andrzeju!
Niech Jezus Cię prowadzi
a Pani Szkaplerzna chroni pod swoim płaszczem!
Szczęść Boże!


"... Czerwcowo stajemy dzisiaj
w tę Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa.
Stajemy z zadumą,
bo znów po raz kolejny
Bóg daję nam naukę z nieba,
byśmy nie pobłądzili, nie zgubili się
w tym świecie zwątpień i pokus... "
(z homilii na Boże Ciało)

Tak podczas każdej Mszy św.ks. Andrzej mówił nam o uwielbieniu Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa. Dzień inny niż wszystkie dni w kalendarzu liturgicznym. W tym dniu jak co roku wyruszyliśmy ulicami naszego osiedla, by Jezus był bliżej tych co Go kochają, by błogosławił nasze domy i nasze wioski.
Skąd pomysł procesji w Boże Ciało?
To odległa sprawa sprzed wieków. Po raz pierwszy tę Uroczystość obchodzono w XIII wieku we Francji. Biskup Liege pod wpływem objawień św. Joanny z Cornillon ustanowił je dla swojej diecezji. Ostatecznie do kalendarza Kościoła powszechnego wprowadzono tę uroczystość przez papieża Jana XXII dopiero sto lat później. - Niejako na fali cudu eucharystycznego w Orvietto, gdzie hostia podczas Mszy św. spłynęła krwią Chrystusa.
W Polsce uroczystość tę wprowadził biskup Nankier w XIV wieku dla diecezji krakowskiej. Tak naprawdę uczestnicząc w procesji Bożego Ciała, to nie wszyscy sobie jednak zdają sprawę do końca z istoty tej Uroczystości. Istotą tego święta jest uwielbienie Boga, który z miłości do człowieka najpierw stał się sam człowiekiem a później chcąc pozostać z nami najbliżej, jak się da, oddał się człowiekowi, jako najprostszy pokarm - chleb i wino.
Dlatego i my wyruszyliśmy ulicami z Jezusem, by nam błogosławił. Po drodze mijaliśmy 4 ołtarze, przygotowane przez naszych Parafian. Pragniemy wszystkim jeszcze raz podziękować za dar pięknie ustrojonych ołtarzy. I tak, dziękujemy: za pierwszy ołtarz wiosce Sierakowo, za drugi mieszkańcom z ul. Wojskowej 8, za trzeci mieszkańcom z ul. Wojskowej 10 i za czwarty mieszkańcom z ul. Wojskowej 12.

"... Siostro i bracie!
Uczcij dziś Ten Chleb z nieba,

Chleb - źródło miłości pełne
do każdego z nas.

Chlebie Żywy,
uwielbiam Cię najcichsza obecności,
miłości skryta w kawałku białego Chleba.
Uwielbiam Cię,
bo w głębi serca znalazłem Ciebie
i w milczeniu będąc z Tobą
czuję się jak w niebie.
Uwielbiam Cię,
bo Tyś dawanie i przyjmowanie.
Zagarnij mnie w ocean łask Twoich
a wtedy moja dusza
będzie u Ciebie Jezu,
tylko u Ciebie.
Uwielbiajmy Tę Miłość!
Bo nie ma większej Miłości na tym świecie
jak Miłość Bożego Ciała... "
(z homilii na Boże Ciało)

Zapraszamy do galerii: Boże Ciało 2014
Wejdź do Galerii
"Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska,
Galilejska
I franciszkańska,
O wy, Księgi mojego dzieciństwa,
Pisane dwujęzyczną mową,
Polską hebrajszczyzną,
Hebrajską polszczyzną,
Dwumową
Świętą
I jedyną...
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek przeżyłem.
Wszystko jest w Tobie,
Cokolwiek kochałem.
Wszystko.
Cały żywot własny..."

(Biblio ojczyzno moja, Roman Brandstaetter)

Nadszedł czas podsumowań. Kolejny czwarty rok pracy za nami. Uczestnicy Koła Biblijnego zebrali się na ostatnim, w tym roku katechetycznym, spotkaniu biblijnym. Wspomnieliśmy zagadnienia omawiane na tegorocznych zajęciach. A był to rok szczególnie trudny, bo dotyczył ogólnych wiadomości Pięcioksięgu. Znalazły się tam i problemy autorstwa Księgi Rodzaju oraz Tradycji w jakich było spisane Słowo Boże: Tradycji Jahwistycznej, Elohistycznej, Deuteronomicznej i Kapłańskiej. A wszystko po to, by bardziej rozumieć zamysł Wszechmogącego, by zrozumieć pedagogię Boga, Który czynił wszystko, aby na świecie pojawił się Syn - Zbawiciel świata.
Na spotkaniach prowadzone były również dyskusje w oparciu o projekcje filmów o Arce Przymierza i cudzie w Kostaryce. Spotkania Koła to również dzielenie się przeżyciami, doświadczeniami, które były udziałem wielu pielgrzymek naszych uczestników.


Za kolejny rok pracy dziękujemy Bogu i prosimy o Jego nieustanną obecność w naszym życiu.

13 czerwca 2014 roku udała się do Płońska, z naszej Parafii, grupa kilkudziesięciu uczestników, by uczestniczyć w X Parafiadzie Diecezji Płockiej.
W zdrowej rywalizacji dzieci uczestniczyły w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa plażowa, piłka nożna, lekkoatletyka.
W wyniku rozgrywek Turnieju Piłki Nożnej nasi uczestnicy zajęli następujące miejsca:

II miejsce dla dziewcząt rocznik 2001-2002
II miejsce dla chłopców rocznik 2003 i młodsi
II miejsce dla chłopców rocznik 2001-2002
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy dzieci do następnych sportowych rozgrywek.
W zdrowym ciele zdrowy duch!

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej zamieszczonej na profilu FB Diecezji Płockiej.

Przed 6 laty strażacy zdobyli małą sadzonkę sosny, która wyrosła z poświęconego ziarna przez Papieża Benedykta XVI. Dziś już to duże sosnowe drzewko. W tym roku grupa strażaków z OSP Zawadki, by upamiętnić miejsce i dar sosny zamieścili na placu przykościelnym kamień przypominający tamtą chwilę.


Drodzy Druhowie Strażacy!
Dziękujemy Wam za ten piękny dar. Niech przypomina pokoleniom, nauczanie Papieża i Kościoła, który zawsze mówi o Prawdzie, Wierze i Jedynej Miłości.


Zapraszamy wszystkich do obejrzenia tego miejsca, które znajduje się na przeciw pomnika patrona wszystkich strażaków


Urodzeni by zwyciężać

Gotowi by zwyciężać
Urodzeni by walczyć
W płomieniach życia idą tam skąd inni uciekają
Ale przed czym?
Przed śmiercią
Skąd ta pewność że oni nie zginą?
Kto przewidzi kiedy prawdziwy ogień życia wbije im się w serca?
Jedna rzecz
To ryzyko
Bo każdego dnia chce wrócić
Walczy
Dla kogo?
Dla ciebie
Byś mógł spokojnie spać
(Emilia Buczyńska)Z udziałem ponad 40 polskich hierarchów - kardynałów, arcybiskupów i biskupów, kilkudziesięciu kapłanów oraz przedstawicieli władz państwowych, z panią prezydentową Anną Komorowską na czele, odbył się w Gnieźnie ingres Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka do tamtejszej katedry.

W homilii, zwracając się do zebranych, metropolita zapewniał: "Chcę być dla was, z wami i pomiędzy wami. A was wszystkich zapraszam do współpracy. Wszystkich obejmuję serdeczną pamięcią i modlitwą. Pragnę słuchać wszystkich, ale pragnę też, byśmy wsłuchiwali się w głos Ducha Świętego, który nam przewodzi w naszym posługiwaniu, w życiu, w działaniu w Kościele gnieźnieńskim, abyśmy podejmując wspólną drogę szukali realizacji tego misyjnego marzenia o dotarciu z Ewangelią Jezusa Chrystusa do wszystkich. Trzeba nam to sobie zamarzyć" - stwierdził Prymas Polski.
(zaczerpnięte od www.opoka.org. pl)31 maja 2014 roku grupa dzieci z naszej Parafii wyruszyła do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu. W tej zaangażowanej grupie byli: ministranci, schola i asysta dziecięca, którzy wraz z opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, ks. Jarosławem Borkiem przemierzali szlaki Maryjne.
Wraz z przewodnikiem dzieci poznały historię cudownego miejsca, objawień i historię Mikołaja Sikatki, przy którego grobie modlili się o łaskę wiary. Wraz z kapłanem wszyscy uczestnicy przeżyli uroczystą Mszę św. dziękując za rok pracy w służbie Panu Bogu. Na koniec pozostał jeszcze spacer po nowej Bazylice, modlitwa na Licheńskiej Golgocie i nawiedzenie kaplicy w lesie grablińskim, gdzie w kamieniu odciśnięty jest znak obecności Maryi na tych terenach.
Wszystkich pragnących przeżyć przygodę z Panem Bogiem zapraszamy do włączenia się w posługę w naszej Parafii, czy to będąc: ministrantem, śpiewakiem w scholi, czy adorującym Pana Jezusa przez sypanie kwiatkami. Każde serce gotowe służyć Panu Bogu jest otoczone wielka miłością.
Pozwólcie dzieciom przyjść do Niego! Zapraszamy...

Zapraszamy do galerii: Pielgrzymka do Lichenia 2014
Wejdź do GaleriiKilka tygodni temu ogłoszony został na naszej stronie konkurs skierowany do najmłodszych naszych Parafian. Dzieci miały za zadanie poznać życie św. Jana Pawła II, oczywiście z pomocą swoich Rodziców. Po zdobyciu wiedzy, trzeba było odpowiedzieć na 5 trudnych pytań:

1. Jakie imię otrzymał św. Jan Paweł II na chrzcie świętym?
2. Podaj imiona rodziców św. Jana Pawła II?
3. Podaj datę zamachu na św. Jana Pawła II?
4. Podaj datę kanonizacji św. Jana Pawła II?
5. Z jakiego kraju pochodzi Floribeth Mora Diaz cudownie uzdrowiona przez św. Jana Pawła II?


Ci, którzy przynieśli poprawne odpowiedzi do zakrystii, byli tymi szczęśliwcami, którzy otrzymali w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego ciekawe nagrody.
A oto zdobywcy nagród:
Amelia Brus
Kinga Korba
Filip Mieszkowicz
Tomasz Budny
Mateusz Zieliński

Zdobywcom nagród dziękujemy za udział w konkursie, a wszystkich pozostałych zapraszamy do kolejnej ciekawej zabawy konkursowej.25 maja 2014 roku o godz.11. 30 rozpoczęło się nasze parafialne święto. Ponad 70 dzieci w sposób świadomy i samodzielny odnowiło swoją zażyłość z Jezusem poprzez odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego.Ks. Proboszcz witając dzieci przed świątynią tak powiedział:
"Kochane Dzieci. Drodzy Rodzice i Chrzestni. Bracia i Siostry zjednoczeni z Chrystusem przez sakrament chrztu świętego. Parafia nasza przeżywa dzisiaj ważną i wymowną chwilę... "
Odświętny charakter tego dnia dało się wyczuć nie tylko uroczystym strojem dzieci, ale również wystrojem naszej świątyni pełnym białych kwiatów. To ważny dzień w życiu dorastających wyznawców Pana Jezusa.
Ks. Jarosław w homilii przypomniał, że każdy w dniu chrztu otrzymał imię od Rodziców i imię od samego Boga, które wyróżnia nas spośród innych ludzi żyjących na świecie. Tą wyjątkowością jest nasza wiara, nasza miłość do Pana Jezusa.
Po homilii Rodzice zwrócili się do Księdza Proboszcza:
"Dziś, zgromadzeni w naszej parafialnej świątyni, prosimy cię Księże Proboszczu, aby nasze dzieci, podczas tej Mszy świętej, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i same powiedziały, ze odrzekają się grzechu i wierzą w Boga. W tej doniosłej dla nich chwili życia wspiera je naszą modlitwa, by byli świadkami Chrystusa i wyrośli na dobrych synów Kościoła i Ojczyzny... "
Następnie dzieci z zapalonymi od Paschału świecami wypowiedziały swoje zobowiązania:

"Z pomocą Bożą,
moich rodziców i chrzestnych
oraz wszystkich tu obecnych
przyrzekam:

Kochać Boga i bliźniego tak jak tego nauczył Jezus Chrystus.
Przyrzekam.
Zawsze i wszędzie świadczyć, że należę do Jezusa, jestem Jego dzieckiem.
Przyrzekam.
Umacniać wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechizacji.
Przyrzekam. "

Potem nastąpił bardzo ważny i wzruszający moment, kiedy dzieci na pamiątkę swojego chrztu, naśladując świętego Jana Pawła II, ucałowały parafialną chrzcielnicę.
Uroczyste wniesienie darów ofiarnych i wezwania modlitwy wiernych rozpoczęły część Liturgii Eucharystycznej. Przyjęta Komunia święta, i uwielbienie Żywego Boga za wielkie dary, które otrzymujemy każdego dnia zakończyło obrzędy Komunii Świętej.
Na koniec podziękowania i radosne spotkanie w objęciach Rodziców składających życzenia zakończyło kolejne ważne wydarzenie w życiu młodych wyznawców Pana Jezusa.
Niech to wydarzenie promieniuje na całe ich życie. Niech nigdy nie zapomną tego, co się w dniu dzisiejszym wydarzyło.

Bo w dniu Chrztu Świętego
stałeś się częścią świata Bożego,
i odtąd zawsze anieli w niebie,
we dnie i w nocy strzec będą ciebie.
Święci się będą modlić żarliwie,
abyś przeżył życie szczęśliwie,
a dobry Jezus, Król nad Królami,
kierować będzie Twymi krokami.
Zapraszamy do galerii: Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego 2014
Wejdź do GaleriiW dniu 12 i 13 kwietnia 2014 roku odbyły się w Płocku na Orlen Arenie, rekolekcje przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą sie w 2016 roku w Krakowie. Z naszej parafii, pojechały 4 osoby, które miały w Niedziele Palmowa przywieść Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia. Po przyjeździe do Płocka odbyła się pierwsza sesja plenarna której tematyka była skoncentrowana wokół orędzia papieża Franciszka na XXIX ŚDM. Tę sesję poprowadzili ks. Rafał Grzelczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży, oraz ks. Włodzimierz Piętka, kierownik płockiego oddziału Gościa Niedzielnego.
Księża wytłumaczyli nam samą ideę Światowych Dni Młodzieży oraz praktyczne przesłanie orędzia papieża na tegoroczny ŚDM. Usłyszeliśmy też o Kanonizacyjnej Iskrze Miłosierdzia którą mieliśmy odebrać w Niedziele Palmową, którą zapoczątkował św. Jan Paweł II w grudniu 2003 roku.
W drugiej sesji Mariusz Szuper opowiedział nam o początkach Festiwalu Młodych, które odbywają się już od 7 lat w naszej diecezji i od początku są ściśle związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, oraz zaprosił nas na kolejne wydarzenie, które odbędzie się w Płocku już pod koniec czerwca (27— 29 czerwca 2014 r. ) W ramach tej sesji pracowaliśmy w grupach (dekanatach) nad możliwością zachęcenia jak najwięcej młodzieży do ŚDM w 2016 roku. W podsumowaniu padło wiele ciekawych propozycji, np: rozwieszanie plakatów w miejscach gdzie przebywa najwięcej młodzieży, rozdawanie ulotek, smyczy itp.
Wieczorem odbyło się czuwanie modlitewne, które poprowadził zespół Chaim. Niedzielny poranek zaczęliśmy wspólną modlitwą Liturgią Godzin. Tuż po modlitwie rozpoczęła się trzecia sesja plenarna, bezpośrednio związana z wydarzeniami XXIX ŚDM w Płocku. Ksiądz Rafał opowiedział o duchowym przyjęciu symboli Światowych Dni Młodzieży (Krzyża ŚDM i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani), które miało odbyć się kilka godzin później z udziałem wszystkich młodych, którzy przybędą do Płocka na Niedzielę Palmową. Patrycja Przybysławska opowiedziała też o Bilecie dla Brata, inicjatywie, która ma umożliwić młodym z krajów wschodnich przybycie na Światowe Dni Młodzieży do Polski w 2016 roku.


Po dojechaniu wszystkich młodych udaliśmy się wszyscy do kościoła pw.św. Jadwigi, gdzie uczestniczyliśmy w Eucharystii Niedzieli Palmowej, której przewodniczył bp Piotr Libera. "Kochani Młodzi Przyjaciele, bądźcie wierni jego życiu, modlitwie i ideałom! Bądźcie wierni! - właśnie to oznacza przyjąć Iskrę Miłosierdzia" - podkreślał w homilii bp Piotr Libera. Po Eucharystii delegaci z każdej parafii odebrali Kanonizacyjna Iskrę Miłosierdzia i procesyjnie przeszli do Orlen Arena aby tam przyjąć duchowo symbole ŚDM. Tuż po tym wydarzeniu nastąpiło posłanie przez księdza biskupa Parafialnych Centrów Światowych Dni Młodzieży. Od tego momentu, mamy działać w swoich środowiskach promując ŚDM i przygotowując siebie i swoich rówieśników do tego wielkiego wydarzenia.
Podczas całych rekolekcji wielokrotnie podkreślano, że ŚDM to nie tylko kilka dni w 2016 roku. Dla nas Światowe Dni Młodzieży zaczynają się już teraz i co więcej, jak przypominał ksiądz Rafał za papieżem Franciszkiem, będą one dokładnie takie, jakie będzie nasze zaangażowanie w ich przygotowanie - zaangażowanie zarówno duchowe, jak i materialne.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w naszej Parafii rozdzielaliśmy "Iskrę Miłosierdzia" przywiezioną z Płocka. Niech właśnie to światło opromienia szczególnie naszych rówieśników, ludzi młodych, by nie zaryzykowali się pójść za Jezusem, za wiarą i za Bogiem. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
Wszystkich chętnych pragnących się włączyć w przygotowania do ŚDM serdecznie zapraszam do naszego małego grona młodych ludzi. Zróbmy coś dla Kościoła, nie bądźmy bierni, ale w swoich działaniach i czynach pokażmy że nie wstydzimy się swojej wiary.

Szymon Łazarz

Szymonie dziękujemy Ci, za relację z tych ciekawych dni rekolekcyjnych w Płocku.W Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, młodzież naszej Parafii przystąpiła do przyjęcia Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej. Tego ważnego dla 65 młodych ludzi sakramentu udzielił J. E Ks.Bp. Roman Marcinkowski.
Przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania trwało 3 lata, ale najbardziej intensywny jest 3 rok pracy katechetycznej. Młodzi na katechezie poznają prawdy wiary, uczą się jak działać z łaską Ducha Świętego i jak stawać się dobrym uczniem Jezusa. W ostatnim roku pracy młodzi przychodzili do naszej świątyni na spotkanie formacyjne prowadzone nie tylko przez ks. Jarosława, i przez wyznaczonych dorosłych animatorów.
Wreszcie nadszedł moment przyjęcia Darów Ducha Świętego. Rozpoczęła się Msza św. , którą sprawował w intencji młodych Ksiądz Biskup. Po powitaniu dostojnego Gościa, przez ks. Proboszcza i Rodziców młodych ludzi, rozpoczęła się Liturgia Słowa Bożego, a po niej Homilia skierowana do przyszłych świadków Jezusa.
Gdy nadszedł moment przyjęcia Sakramentu, Ksiądz Biskup zwrócił się z prośbą do młodych: "Moi drodzy! Składaliście swoje prośby do mnie o przyjęcie tego sakramentu. Piękne są w nich zawarte wasze słowa. Ale i ja mam do was prośbę. Kiedy po przyjęciu Darów Ducha Świętego wrócicie do swoich ławek, pomyślcie przez chwilę od Kogo ten dar otrzymaliście. Kto jest sprawcą tego? Podziękujcie Jezusowi za to wielkie wyróżnienie... "
Na zakończenie bogatej w treści Liturgii Ks. Biskup wręczył wszystkim pamiątkowe obrazki z modlitwą, którą odmawiał codziennie Karol Wojtyła z prośbą o dary Ducha Świętego.

Drodzy Bierzmowani!
Składamy Wam wszystkim życzenia słowami św. Jana Pawła II:

"Bądźcie ludźmi wielkiego serca! Bądźcie wrażliwi na potrzeby wszystkich waszych braci, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących; dostrzegajcie wszystkie materialne i duchowe formy ubóstwa, na które cierpią wasze kraje i cała ludzkość: i starajcie się przeciwdziałać całemu złu w sposób konkretny, solidarny i radykalny. Przede wszystkim jednak starajcie się służyć ludziom tak, jak pragnie tego Bóg: nie oczekując żadnej nagrody i porzucając egoistyczne interesy... "

Zapraszamy do galerii: Bierzmowanie 2014
Wejdź do GaleriiByliśmy na Jasnej Górze i w … Rzymie
Wierni z naszej parafii uczestniczyli w XVII Międzynarodowej Pielgrzymce Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę

Tegoroczne pielgrzymowanie rozpoczęło się w środku nocy, kiedy w strugach rzęsistego deszczu wyruszyliśmy sprzed naszej świątyni parafialnej. Nasza 25-osobowa grupa na czele z ks. proboszczem Romualdem Ciesielskim była, jak się później okazało, jedną z najliczniejszych z diecezji płockiej. Wcześnie rano dotarliśmy do pięknej, neogotyckiej archikatedry częstochowskiej pw. Świętej Rodziny i od razu, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, rozpoczęliśmy prowadzenie recepcji. Tak jak w latach ubiegłych organizacja pielgrzymki spoczywała na diecezji płockiej. Do obowiązków grupy z Przasnysza należało przyjmowanie zgłoszeń od przybywających z całego kraju grup. Dzięki temu prowadzący spotkanie ks. Sławomir Kowalski z Mławy, wicemoderator diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich, któremu przekazywaliśmy uzyskane informację, mógł przywitać wszystkie, nawet najmniejsze grupy uczestników. W sumie przybyło ponad dwa tysiące pielgrzymów.
Temat tegorocznej pielgrzymki brzmiał: Ku komunii z Chrystusem w rodzinie - śladami św. Jana Pawła II. Pielgrzymka odbyła się pod znakiem dziękczynienia Bogu, za dar wyniesienia do chwały ołtarzy dwóch wielkich papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII w przeddzień ich kanonizacji. Jak można było przeczytać w pielgrzymkowym zaproszeniu: Dziękując Bogu za dar kanonizacji chcemy Go prosić za wstawiennictwem Maryi o świętość dla nas samych i naszych rodzin.
W katedrze wysłuchaliśmy konferencji ks. Dariusza Kowalczyka, moderatora krajowego RRN, który mówił o świętości na drodze powołania małżeńskiego i rodzinnego.
Później, po adoracji Najświętszego Sakramentu, w radosnej atmosferze udaliśmy się pieszo na Jasną Górę. Podczas Mszy św. w bazylice jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Cezary Siemiński z Modlina, moderator RRN diecezji płockiej, - niespodzianka. Jej autorem był głoszący homilię ks. Stefan Czermiński, moderator RRN archidiecezji katowickiej. - Wielu z nas jest trochę rozdartych, bo nie jest w Rzymie - mówił ks. Stefan - Ale dla nas wierzących to troszeczkę inaczej wygląda, bo będąc tutaj, właściwie jesteśmy w Rzymie, bo jesteśmy u Mamy. I w jakimś sensie też jesteśmy u papieża, bo On się tu czuł jak w domu, wiadomo, u Mamy. I dlatego mogę wam obwieścić tę dobrą nowinę, że jednak pojechaliście do Rzymu.
Pełni radości wracaliśmy do Przasnysza. W autokarze zachęceni przez ks. proboszcza dzieliliśmy się naszymi świadectwami wiary. Niektóre z nich były tak poruszające, że nawet dorośli mężczyźni nie kryli łez …
A w uszach wciąż jeszcze mieliśmy przepiękną pieśń, którą podczas Mszy św. śpiewał zespół z Kargowej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej:
Niepojęta Boża Miłość,
która ukochała nędznego grzesznika.
Więc uwielbiam tę Miłość,
więc uwielbiam, bo nigdy nie znika.

(Panie Wojtku, dziękujemy za relację)

Zapraszamy do galerii: Byliśmy na Jasnej Górze i w … Rzymie
Wejdź do GaleriiDZIEŃ 1

Pierwszy dzień zaczął się w zaskoczeniu wszystkich. Nasza pielgrzymka rozpoczęła się Mszą świętą i nabożeństwem majowym. W tym roku przypada 150 rocznica wprowadzenia nabożeństwa ku czci Matki Bożej w naszej diecezji. Pięknie się stało, że to właśnie naszej grupie przypadło, tak wcześnie o poranku uwielbić Boga i Maryję.
Pierwszym punktem naszej wędrówki było Miastkowo. Jak się dowiedzieliśmy od ks. Proboszcza ks. kan. mgr Czesław Dygana miejscowość ta była na szlaku Traktu Królewskiego z Warszawy do Wilna. A to przecież jakby dla nas pisany. Bo my właśnie też zaczynamy naszą wędrówkę od tegoż Traktu. Pierwszy drewniany kościół ufundował w parafii Miastkowo, Książę Mazowiecki Bolesław. Kościół ten był pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników i konsekrował go w 1451 roku biskup Płocki Paweł Giżycki. Dziś już gościmy w murowanym kościele, który niedawno obchodził 150 rocznicę swojego istnienia. Ks. Czesław, opowiedział nam ciekawą historię tego miejsca i jego związki z naszą diecezją. Na koniec tej miłej wizyty modliliśmy się przy relikwiach św. Jana Pawła II ze śpiewem ulubionej pieśni Papieża „Barki”.
Naszym kolejnym punktem wędrówki była Święta Woda z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. To małe sanktuarium przyciąga dziś do swych progów wielu pielgrzymów z różnych zakątków naszej Ojczyzny. Ks. Proboszcz Alfred Butwiłowski opowiedział nam jak wielkie rzeczy dzieją się w tym małym sanktuarium, a zarazem jak wielkiego ducha ma w sobie to magiczne miejsce z górą krzyży i źródełkiem. Ubogaceni opowieściami wyruszyliśmy w dalsze nasze wędrowanie. Po spotkaniu z Matką jedziemy na spotkanie z Żywym Bogiem obecnym w relikwii Cudu Eucharystycznego w Sokółce.
W Parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce najpierw uczestniczyliśmy w projekcji filmu, który przypomniał nam o tym wydarzeniu i badaniach jakie były prowadzone na temat tej cudownej przemiany. Jezus poprzez ten cud pragnie nieustannie nam przypominać o tym, że jest dla nas obecny podczas każdej Mszy świętej. Czasem niestety o tym zapominamy. A warto nieustannie ożywiać w sobie tę prawdę, bo ona zawsze nas poprowadzi do rzeczy wielkich a przede wszystkim zbliży do Jedynej Miłości tego świata. Na koniec naszego pierwszego dnia zajechaliśmy do Różanegostoku, by tu udać się na nocleg. Ale ten dzień to również spotkanie z Maryją. Wieczorem udaliśmy się na nabożeństwo Majowe i Msze świętą. Po niej jeden z księży opowiedział nam historię cudownego Obrazu Matki Bożej Różanostockiej i Sanktuarium. Potem jeszcze wspólny Apel Jasnogórski, który zakończył nasz pierwszy dzień pielgrzymki. Jutro rano czas wstawać.
Zapraszamy do galerii: Z Maryją na szlaku...- Miastkowo, Święta Woda, Sokółka, Różanystok
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 2

Rankiem o 6.30 zebraliśmy się w Bazylice Różanostockiej na Mszy Świętej sprawowanej za nas pielgrzymujących i za całą wspólnotę naszej parafii. Na zakończenie Eucharystii oddaliśmy cześć Najświętszemu Sercu Jezusa z racji Pierwszego Piątku Miesiąca a potem udaliśmy się na śniadanie, by ruszyć znów w dalszą podróż. Szkoda było zostawiać nasze zakonne cele, ale cel naszej wędrówki wciąż nas ponagla, by poznać i doświadczyć jeszcze więcej. Kolejny punkt naszego wędrowania to Suchowola.
W Suchowoli udaliśmy się do Kościoła parafialnego p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła. W tej parafii przyszedł na świat i został ochrzczony bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Tu spędził swoją młodość. Chodził do szkoły podstawowej i liceum. Tu był ministrantem. Suchowola znana jest także jako geograficzny środek Europy. Aby przybliżyć nam postać Błogosławionego Męczennika Ks. Tomasz Małyszko, proboszcz suchowolskiej Parafii, opowiedział nam o bł. Ks. Jerzym. Na koniec pobytu w świątyni ucałowaliśmy relikwie Błogosławionego Kapłana i udaliśmy się do Izby Pamięci poświęconej Błogosławionemu. Tam zobaczyliśmy przedmioty, których używał Kapłan, płytę z prosektorium z Torunia, listy i ogrom zdjęć przybliżające nam osobę Ks. Jerzego.
Kolejnym punktem to już Troki – dawna stolica Litwy. Zwiedziliśmy stary zamek na wyspie i poznaliśmy jego bogata historię ciągle przeplatającą się z historia Polski. Zamek w Trokach położony jest na jeziorze Galwe. Został wzniesiony w XIV--XV w. przez wielkiego księcia litewskiego Kiejstuta i jego syna Witolda, który w 1430 zmarł na zamku. Troki były w tym okresie ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Począwszy od XVII w. zamek popadał w ruinę. Przed II Wojną światową polscy historycy sztuki rozpoczęli zabezpieczanie obiektu.
W drodze do zamku widzieliśmy charakterystyczne domy Karaimów oraz meczet. Karaimów sprowadził tu w średniowieczu z Krymu Wielki Książę Witold. Nie omieszkaliśmy spróbować tradycyjnych karaimskich kibinów z rosołem.
Czas naszego wędrowania zakończył się w Wilnie. Udaliśmy się na nocleg przy celi Konrada znanego nam z literatury Adama Mickiewicza. Wieczorny spacer po wileńskich uliczkach przygotował nas do snu. I tak zakończył się kolejny dzień naszej wędrówki. Jutro w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski pokłonimy się Pani Miłosierdzia…
Zapraszamy do galerii: Z Maryją na szlaku...- Różanystok, Suchowola, Troki, Wilno
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 3

Trzeci dzień naszego wędrowania był pod patronatem Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Miłosierdzia. Nasze zwiedzanie Wilna rozpoczęło się od Wileńskiej Starówki, uliczek, znamienitych budowli i placów. I tak byliśmy w Muzeum Adama Mickiewicza, gdzie poznaliśmy życie Mickiewicza od „kuchni”, jego problemy dnia codziennego i dramat życia. Byliśmy w pokoju gdzie redagował utwór „Grażyna” i gdzie spotykali się jego przyjaciele poeci. Zwiedziliśmy kościół św. Anny i znajdujący się obok kościół, do którego sprowadził Bernardynów sam św. Kazimierz. Czytaliśmy wiersze Mickiewicza przy jego pomniku znajdującym się niedaleko, na skwerze, obok świątyń. Potem przed nami stanęła Katedra Wileńska z grobem św. Kazimierza – młodego świętego tak bardzo oddanego sprawom Polski.
Następnie Uniwersytet i Pałac Prezydencki do którego udaliśmy się krętymi uliczkami z bajkowych opowieści. Po wędrówce znalazła się chwila oddechu na modlitwę w Kaplicy gdzie znajduje się oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego, który podyktowała św. Faustyna Kowalska do namalowania miejscowemu malarzowi Eugeniuszowi Kazimierowskiemu w 1934 roku w Wilnie. Nawiedziliśmy również Kościół Świętego Ducha, gdzie przez wiele lat znajdował się obraz Jezu Ufam Tobie pod opieką Polaków. Następnym ważnym punktem naszej pielgrzymki była Msza święta przed Obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Każdy z nas zaniósł swoje sprawy, trudy, cierpienia, siebie samego przed Tron Matki Miłosierdzia, by wyprosiła u swego Syna łaski dla nas i naszych bliskich, dla naszej Parafii.
Po Mszy świętej udaliśmy się jeszcze do Cerkwi Świętego Ducha, by zapalić świece modlitewne przed relikwiami świętych a potem odwiedziliśmy Celę Konrada znaną z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.
Po krótkim zakupie pamiątek rozpoczęła się cześć objazdowa pięknego Wilna. Najpierw udaliśmy się do Domu św. Siostry Faustyny, gdzie miała wizje Jezusa Miłosiernego i gdzie Zbawca podyktował jej Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Potem Kościół św. Piotra i Pawła w przepychu gipsowych stiuków pobudowany przez Paca i spoglądaliśmy na panoramę Wilna z dzielnicy Zarzecze.
Kolejnym punktem był dom Zakonny Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, gdzie malarz Kazimierowski malował pod dyktando św. Faustyny obraz „Jezu Ufam Tobie”. Na koniec dnia udaliśmy się na cmentarz na Rossie z grobem Matki i sercem Syna – Józefa Piłsudskiego oraz wielu znanymi nauczycielami Uniwersytetu Wileńskiego i znanych osób zasłużonych dla naszej Ojczyzny. Dzień zakończył się uroczystą kolacją. A jutro kolejny dzień i powrót do domu…
Zapraszamy do galerii: Z Maryją na szlaku...- Wilno
Wejdź do Galerii

DZIEŃ 4

Ostatni dzień naszego wędrowania. Wczesnym rankiem po śniadaniu ruszyliśmy przez Wileńskie Podwale w kierunku Kowna. Pan Andrzej nasz przewodnik całą drogę wyjaśniał nam ciekawostki dotyczące życia na Litwie oraz spraw Polaków na Litwie. Po prostu wszystko co tyczy się życia na co dzień w domu, w szkole i w rodzinie.
Pierwszym punktem naszego wędrowania było Kowno a dokładnie Klasztor pokamedulski w Pozajściu. Stanowi on jedno z arcydzieł architektury litewskiej, a ponadto mieści mnóstwo skarbów kultury i sztuki. Położenie nad wodami Morza Kowieńskiego dodaje majestatycznej budowli jeszcze większego czaru. Ten największy klasztor litewski ufundowany został przez ród Paców i wzniesiony na wzgórzu nazwanym Mons Pacis. Klasztor stanowi jednocześnie okazałą budowlę sakralną oraz pomnik ku czci rodu fundatorów. Wzniesiony został według projektu architekta Izydora Affaity między rokiem 1662 a 1674 r.
Następnie udaliśmy sie na starówkę kowieńską. Pierwsze wzmianki o Kownie pochodzą już z XIII wieku, kiedy to powstał gród mający za zadanie obronę Litwy przed Krzyżakami. Zdobyty przez nich przekształcił się w zamek warowny. Dziś Kowno ma nieformalny status drugiej stolicy państwa. Po zewnętrznym zachwycie skromnego zamku udaliśmy się do miejsca gdzie łączą się dwie rzeki: Wilia i Niemen. Wspaniały widok na wstęgi rzek wijących się pośród pagórków i łąk, przywodzi na myśl mickiewiczowskie opisy litewskiej przyrody. I choć powiewał chłodny wiatr przeplatany promieniami słońca żal było odchodzić, ale przed nami kolejne wspaniałości miasta. Ruszyliśmy na starówkę na Plac Ratuszowy. Jak w każdym tego typu mieście centralny punkt Starego Miasta stanowi rynek z XVI-wiecznym ratuszem. Wokół znajdują się liczne odrestaurowane kamieniczki z czerwonej cegły. W jednym z narożników rynku znajduje się też Katedra św. Piotra i Pawła - największa gotycka świątynia na Litwie, do której wstąpiliśmy na chwilę modlitwy. Przy rynku usytuowane są też dwa inne kościoły dawnych klasztorów Jezuitów i Bernardynek. Widzieliśmy dom przy kościele Jezuitów, w którym mieszkał i pracował, po odbytych studiach, Adam Mickiewicz.
Udaliśmy się też na plac celebry gdzie w 1993 roku sprawował Mszę świętą dla ponad 100 tyś. rzeszy wiernych św. Jan Paweł II. Ale najważniejszym punktem tego dnia była niedzielna Eucharystia, którą sprawowaliśmy w kościele pw.św. Jerzego, którym opiekują się Ojcowie Bernardyni. Klasztor bernardynów w Kownie ufundował w 1467 r. marszałek kowieński i kasztelan grodzieński Sędziwojewski. Kościół wybudowano w latach 1487-1502. W klasztorze w czasach sowieckich mieściła się szkoła medyczna. Jest to jedna z najbardziej zniszczonych świątyń Kowna, w czasach sowieckich mieściły się tu magazyny i od pięknego barokowego wnętrza nie zostało właściwie nic. Zniszczone wnętrze było dla nas wymownym komentarzem do niedzielnej Ewangelią opowiadającej o wędrówce Uczniów Jezusa do Emaus. Tak zakończyła się nasza litewska przygoda. Czas wracać do Polski.
Ostatnim punktem naszego zwiedzania było Sanktuarium w Studziennicznej i Augustów. To specyficzne Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej mieści się na tzw. "wyspie" (dziś połączona groblą z lądem), na uboczu komunikacyjnych szlaków, prawie zewsząd otoczone wodą. Początki kultu maryjnego związane są z historią klasztoru kamedułów na Wigrach, który to klasztor od 1715 r. był właścicielem tych ziem. Według relacji z XIX w. powstanie Sanktuarium Maryjne w Studzienicznej należy łączyć z osiedleniem się na wyspie pustelnika i obecnością obrazu Matki Bożej. Po nawiedzeniu świątyni i opowieściach Pani Przewodnik o wizycie w tym miejscu św. Jana Pawła II udaliśmy się do Augustowa, by pospacorwać po parku, zobaczyć kolumnę królewską i podziwiać piękno przyrody. Na koniec kolacją i powrót do domów.
Szkoda, że pielgrzymka ma swój koniec. Ale tak naprawdę to początek, bo to, co przeżyliśmy i co zobaczyliśmy, i czego doświadczyliśmy będzie miało ciąg dalszy w naszym codziennym życiu. Oby z tych przeżyć wyrosły piękne owoce naszej miłości do Boga i Jego Matki, Maryi w Jej licznych wizerunkach. Czas rozpocząć teraz swoją pielgrzymkę życia... Jaka będzie? Co się w niej wydarzy? Wszystko zależy od nas samych...
Zapraszamy do galerii: Z Maryją na szlaku...- Kowno, Studzienniczna, Augustów
Wejdź do GaleriiW Niedzielę Miłosierdzia Bożego w godzinę świętą zebraliśmy się w naszej świątyni, by podziękować Bogu przez uwielbienie Go w Koronce do Miłosierdzia bez granic, za dar Papieża Polaka, za dar życia w czasie kiedy trwał pontyfikat św. Jana Pawła II. Nasze nabożeństwo trwało do Mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, by każdy mógł wypowiedzieć swoje podziękowanie i uwielbienie a zarazem błaganie dla nas i dla całego świata Miłosierdzia Bożego, byśmy nie pobłądzili w naszym dążeniu do nieba.
Wieczorem zaś w specjalnym czuwaniu w modlitwie różańcowej dziękowaliśmy za świętego Jana Pawła II, za Jego obecność wśród nas i nauki, które do nas kierował. Nasze rozmyślania przeplatane były tekstami jakie Papież skierował do rodzin, bo jak mawiał w czasie Mszy św. kanonizacyjnej Papież Franciszek, św. Jan Paweł II stał się patronem rodzin. Na koniec naszego zamyślenia zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i pieśń bliską sercu świętemu Papieżowi, "Barkę". Do naszych domów wróciliśmy z Iskrą Miłosierdzia, by rozświetlała nasze domy i rodziny.
św. Janie Pawle II - módl się za nami...

To już po raz III Parafia p.w. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu gościła motocyklistów z modlitwą na rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Głównymi organizatorami imprezy byli: Gmina Przasnysz w partnerstwie z Auto Moto Klub "Rzemieślnik" oraz Grupą Motocyklową "ROD" Przasnysz a współorganizatorami: Województwo Mazowieckie, Powiat Przasnyski i Miasto Przasnysz. Przedsięwzięcie to było realizowane w ramach projektu "Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014" pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
W programie zlotu był i koncert zespołu UNICORN, loty poduszkowcem, wystawa motocykli zabytkowych, mnóstwo atrakcji dla najmłodszych zlotowiczów, wspólne ognisko. Jednak punktem centralnym całego zlotu była Msza św. w kaplicy Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela.
26 kwietnia br. tuż przed godziną 14. 00 w strugach deszczu okrążyły naszą świątynię licznie zgromadzone motocykle. Na tegoroczny zjazd przybyło aż 311 maszyn Klubów Motocyklowych z różnych zakątków Mazowsza i Polski a nawet z Czech. Na zlot przybyli zlotowicze z Przasnysza, Mławy, Ostrołęki, Działdowa, Ciechanowa, Pułtuska, Warszawy, Serocka, Krasnosielca, Makowa Mazowieckiego i Szczytna.
Przed rozpoczęciem Mszy św. wszyscy ustawili się wokół naszej Kaplicy a następnie wielu z uczestników położyło przed ołtarzem swoje kaski upraszając w ten sposób łask Boga, błogosławieństwa dla siebie i swoich rodzin.
Mszy świętej przewodniczył ks. Jarosław Borek - wikariusz przasnyskiej Parafii. Ks. Jarosław w homilii, którą wygłosił wyjaśniał zgromadzonym w kaplicy: "...Dobrze, że na trasie waszych wędrówek stanęła w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, Parafia Chrystusa Zbawiciela. Bo to znaczy, że jak każdy uczestnik drogi ciągle podróżując szukacie celu swojej wyprawy. A tym celem dla każdego z nas jest Jezus Chrystus. Niech on będzie zawsze dla was Drogą i Prawdą i Życiem. Spotykacie się przed kanonizacją Papieża Polaka. Można, by powiedzieć, że odtąd patronem dla was będzie nie tylko św. Krzysztof ale i od jutrta św. Jan Paweł II. Naśladujcie Jego wędrówkę do świętości..."
Na zakończenie Mszy św. ks. Celebrans podziękował Organizatorom i uczestnikom za spotkanie na terenie Parafii oraz złożył życzenia wszystkim posiadaczom motorów i udzielił błogosławieństwa: "Jedźcie w pokoju z Chrystusem!Amen."
Po zakończonej Mszy św. kapłan poświęcił wszystkie przybyłe pojazdy na dzisiejsze modlitewne spotkanie.

Zapraszamy do galerii: Otwarcie Sezonu Motocyklowego 2014
Wejdź do GaleriiW oczekiwaniu na kanonizację bł. Jana Pawła II, katecheci z naszej Parafii uczący w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu zainicjowali na spotkaniu z Dyrekcją Szkoły, by w tym szczególnym czasie przygotowującym nas na wyniesienie na ołtarze wielkiego Polaka, zaprosić na koncert do naszej Szkoły zespół "Arka Noego". Pomysł początkowo trudny znalazł podatny grunt jak ziarno zasiane na żyzną glebę. I tak powoli znaleźli się sponsorzy, ludzie dobrej woli, którzy przychylnym sercem i darami wsparli to dobre dzieło.
Na koncert przyszły dzieci z przedszkoli z naszego miasta i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz zaproszeni goście. Łącznie było nas na sali około 2000 dzieci.


Dzieci wraz z rodzicami tworzący zespól "Arkę Noego" z wielką energią rozśpiewały całą salę, a kiedy zaczął się taniec i na scenie i przed sceną od razu zrobiło się jak u siebie. Śpiewy dzieci przeplatane były wspomnieniami o bł. Janie Pawle II, które opowiadał prowadzący zespół Robert Friedrich.


Razem z "Arką" śpiewaliśmy "Nie boję się... ", "Święty, święty uśmiechnięty", "Sieje je", "A gu gu". Najpiękniejsze było to, że śpiewał każdy jak potrafił, a ci co nie znali słów, swoim ciałem dawali wyraz wspaniałej zabawy przez taniec i gesty rąk.
Ale najważniejsze było to, że i dzieci i dorośli wspólnie dziękowali za wielki pontyfikat Papieża Polaka. Za Jego świętość i za Jego dobroć.
Za szacunek do małych i do dużych.
Za nauczanie i za gesty miłości dla naszej Ojczyzny.

Zapraszamy do galerii: Koncert "Arki Noego"
Wejdź do Galerii

W Wielką Sobotę w przez cały dzień trwa święcenie pokarmów i adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przy symbolicznym grobie czuwali dzisiaj w naszej świątyni - ministranci, strażacy i wędrowcy z koszyczkami.
Tego dnia przychodzimy z koszykami wypełnionymi jajkami, chlebem, wędliną; w tzw. święconym lub inaczej święconce są też sól, czasem ciasta czy słodycze, bukszpanowe gałązki i bardzo często cukrowy baranek - symbol zmartwychwstałego Jezusa.
Do wieczora nie sprawuje się Mszy świętych, bardzo popularny jest za to zwyczaj odwiedzania Grobu Pańskiego. We wczesnym chrześcijaństwie był to dzień ciszy i postu z powodu żałoby apostołów.
Wieczorem o godz.19. 00 rozpoczęły się obchody Wigilii Paschalnej — w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W kościele gasną światła, bo wigilia jest oczekiwaniem na zmartwychwstanie Chrystusa. Bogata liturgia Wigilii Paschalnej, stanowiącej centralny fragment, trwającego od czwartku Triduum Paschalnego, składa się z czterech części.
Obchody zmartwychwstania Jezusa Chrystusa rozpoczynają się po zapadnięciu zmroku. Przed kościołem rozpala się ognisko, którego płomienie zostały poświęcone przez ks. Andrzeja, ubranego w białe szaty. Następnie od poświęconego ognia zapala się paschał, symbolizujący Chrystusa, czyli Światłość świata, co ma uzmysławiać, że dokonała się Pascha, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.
W uroczystej procesji paschał zostaje wniesiony do świątyni i umieszczony w ozdobnym świeczniku. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: "Światło Chrystusa" i odpowiedzi wiernych: "Bogu niech będą dzięki" — zgromadzeni mogą zapalić swoje świece. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem tzw. Orędzia paschalnego, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.
Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana. W pełnej wersji składa się ona z dziewięciu czytań, przeplatanych psalmami i modlitwą. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu. Cykl czytań starotestamentowych kończy się Bożą obietnicą oczyszczenia i przemiany człowieka.
W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza się w dzwony, a celebrans intonuje hymn "Chwała na wysokości Bogu". Po nim następuje czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, który mówi o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja czytany jest tekst Ewangelii o pustym grobie.
Trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona jest tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedza odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Uroczystości Wigilii Paschalnej kończą się komunią świętą i uroczystym błogosławieństwem. Po Mszy świętej rozpoczęła się radosna adoracja poprowadzona dzisiaj przez zespól Amicus. Z radością czekamy na jutrzejszą procesję rezurekcyjną, by obwieścić całemu światu, że: Jezus Żyje!

Zapraszamy do galerii: Wielka Sobota i procesja rezurekcyjna 2014
Wejdź do GaleriiWielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego - dniem upamiętniającym mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza Święta.
W ciągu dnia wierni spotkali się w Godzinę Miłosierdzia na wspólnej modlitwie do Miłosiernego Jezusa a o godz.17. 00 odbyła się ostatnia Droga Krzyżowa. Wszystkie te modlitewne spotkania miały nas przygotować do Liturgii Męki Pańskiej i Adoracji Krzyża.
Wieczorem ks. Jarosław i asysta procesyjnie weszli do świątyni w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę Celebrans leżał krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków oraz Ewangelia wg.św. Jana czytana na role. W dzisiejszej uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Szczególnie przejmujące są modlitwy o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących.
Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Przyklęka się przed nim, tak, jak normalnie przyklęka się przed Najświętszym Sakramentem. Po adoracji Krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem - symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.
Dzień dzisiejszy to jeden z dwóch dni w kalendarzu liturgicznym, kiedy obowiązuje post ścisły. To szczególny rodzaj pokuty i zadośćuczynienia.
Wieczorem młodzież z naszej Parafii poprowadziła adroację, by zrozumieć sens swojego życia, spogldając na wielkie dzieło Jezusowe na Krzyżu.

Kir okrył świat cały niby nocne cienie
uciszył organy, stłumił dzwonów bicie
dziś Chrystus poświęcił swe mienie
na krzyżu samotnym oddał swoje życie

Smutek dziś w kościele, kir zlewa ołtarze
na białych zasłonach znak krzyża się bieli
na ołtarzu głównym dziś sterczą lichtarze
Syn Boży złożony w grobowej pościeli

Czasem stuk obcasów martwą ciszę gromi
u grobu Pańskiego lud się tłumnie korzy
światła tlą się wokół pośród kwiatów woni
w grobie odpoczywa.... nasz Zbawca - Syn Boży

Tuż przy Bożym grobie stoją czujne straże
jak żywe posągi - adorują stale
lud tłumnie przynosi kwiaty w darze
dziś po raz ostatni zabrzmią "Gorzkie Żale"
Autor anonimowy


Zapraszamy do galerii: Wielki Piątek 2014
Wejdź do GaleriiW Wielki Czwartek Kościół Katolicki wspomina tajemnicę Eucharystii - Chrystusa, który pozostał z wiernymi pod postaciami chleba i wina, oraz tajemnice Mszy św. i Kapłaństwa. Wielki Czwartek jest pierwszym dniem Triduum Paschalnego.
Tego dnia i w naszej stolicy diecezji przed południem księża biskupi odprawili Mszę św. , podczas której księża z całej diecezji odnowili przyrzeczenia kapłańskie. Święcone były też oleje używane przy udzielaniu sakramentów: olej katechumenatu, chorych i Krzyżma Świętego.
Ks. Biskup Piotr Libera w swojej homilii wskazał wszystkim kapłanom - przypominając Papieża Franciszka - by dokonać w pracy kapłana - duszpasterza swoistego nawrócenia, refleksji, która poprowadzi wszystkich do świętego niepokoju, a on sprawi we wszystkich kapłanach energię do budzenia pasji Ewangelii i naśladowania w codzienności samego Mistrza, Jezusa. Biskup Ordynariusz wyraził te myśli następującymi słowami:
"To właśnie, ta sytuacja - podkreśla papież Franciszek - wymaga od nas "duszpasterskiego nawrócenia". Podejmując je, musimy szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest nasz Kościół: instytucją, która przyjmuje interesantów czy też matką, która szuka zagubionej owcy? Czy po pierwszych komuniach świętych w naszych parafiach, rekolekcjach, także po bierzmowaniach i wizytacjach, nie rodzi się w nas niepokój, że owszem wszystko odbyło sprawnie, praktycznie i estetycznie, ale że tak naprawdę załatwiliśmy interesantów, a nie spotkaliśmy, nie zrodziliśmy uczniów? Czy nie koncentrowaliśmy się, nie koncentrujemy się za bardzo na estetyce, na porządku, na sprawach obrzędowych, materialnych, formalnych? Czy nie jest tak, że nowożeńcy, że rodzice i chrzestni, że rodziny "pierwszokomunijnych dzieciaków" nie czują się do niczego wezwani, powołani? Franciszek ma rację: będziemy "buksować", będziemy w szybkim tempie zbliżać się do tak krytykowanego Zachodu, jeśli nie uda się nam zaszczepiać w ludziach pasji Królestwa Bożego, pasji Ewangelii, pasji do naśladowania w codziennych decyzjach Pana; jeśli nie będziemy dbać o to, żeby coś w nich się zapaliło; żeby przeobrazili się w uczniów Chrystusa... "
Wieczorem zaś w naszej świątyni parafialnej odprawiona została uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła Triduum Paschalne. Licznie zebrani wierni wspólnie z naszymi księżmi świętowali Tajemnicę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.
Ks. Jarosław w homilii przypomniał nam słowa pieśni, które zawsze śpiewamy podczas wystawionego Jezusa w Najświętszym Sakramencie:
"Przed tak wielkim Sakramentem
Upadajmy wszyscy wraz,
Niech przed Nowym Testamentem
Starych praw ustąpi czas...
- bo w tej pieśni zawarta jest nasza wrażliwość i nasza miłość do Żywego Boga. Przyjmijmy Tę, Miłość - zachęcał nas ks. Jarosław - bo z niej płynie ogrom łask, które każdy z nas może przyjąć dla siebie, jeśli tylko zechce... "
Na zakończenie Mszy św. grupa parafian złożyła wszystkim kapłanom życzenia wielu łask od Jezusa - Mistrza i Pana, którego każdy kapłan przyjął za Przewodnika przed wielu laty. Po życzeniach pełnych wdzięczności za otrzymane dary kapłańskich rąk przystąpiliśmy do przeniesienia Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia tzw.ciemnicy. Następnie w modlitewnej zadumie zaśpiewaliśmy część Gorzkich Żali.

Zapraszamy do galerii: Wielki Czwartek 2014
Wejdź do GaleriiO naszej Drodze Krzyżowej w ramach Wielkopostnych Rekolekcji możemy również przeczytać w edycji internetowej Gościa Niedzielnego - Edycja Płocka. Zapraszamy!

Panie Wojtku, dziękujemy!

Zajrzyj do Gościa PłockiegoDziś Niedziela Palmowa, czyli ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Jest to także pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu. To także Uroczysty dzień w naszej Parafii - Dzień Odpustowy.

Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa - czyli świąt wielkanocnych.
Niedziela Palmowa odnosi się do wydarzenia opisywanego w Ewangelii - uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką euforią, krzycząc "Hosanna Synowi Dawidowemu" i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm.
Według obrzędów katolickich, tego właśnie dnia wierni przynoszą do kościołów do poświęcenia palemki, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Zwyczaj święcenia palm wprowadzono jednak dopiero w XI wieku.
Podobnie było i w naszej Parafii. Od pierwszej Mszy św. licznie gromadzeni parafianie przychodzili, by dokonać w swym sercu uroczystego zaproszenia Jezusa zdążającego do Jerozolimy naszych domów. Ojciec Paweł ze Zgromadzenia Ojców Pasjonistów z Przasnysza w słowie skierowanym do nas przypominał o tym, że tamte wydarzenia sprzed 2000 lat dokonują się i dzisiaj. Trzeba tylko szeroko otworzyć oczy i usłyszeń po wielokroć oskarżenia i osąd Jezusa. Jego wyrok i ukrzyżowanie.

Niech dni rekolekcyjne i rozpoczęty Wielki Tydzień
pomoże nam zbliżyć się do Jezusa.
Niech pozwoli
byśmy tak jak On
powstawali do nowego życia!

Zapraszamy do galerii: Niedziela Palmowa 2014
Wejdź do Galerii30 marca 2014 roku Caritas Diecezji Płockiej przeprowadziła zbiórkę odzieży używanej i ofiar do puszek na diecezjalne Hospicjum w Płocku i Pułtusku. Akcja polegała na zebraniu jak największej ilości odzieży niepotrzebnej, starej, nieużywanej. Złożone dary będą powtórnie wykorzystane i przerobione, a Caritas otrzyma 50 gr za każdy zebrany kilogram.
Po przeprowadzonej akcji otrzymaliśmy podziękowanie za złożone dary. Za wszystkie dary serca składamy w imieniu podopiecznych Caritas serdeczne; Bóg zapłać!

W dniach 10-12 kwietnia 2014 roku w naszej Parafii odbyły się rekolekcje przygotowujące nas do największych świąt chrześcijaństwa - Zmartwychwstania Pańskiego. Tegoroczne ćwiczenia duchowe poprowadził dla nas ks. Grzegorz Bednarczyk, były wikariusz naszej Parafii.
Pierwszy dzień rekolekcji skupiony był wokół 5 rozdziału Ewangelii według św.Mateusza.Ks. Grzegorz przypomniał nam, że w prawie Bożym nie może być zmienione "ani jedno i" ani nawet "jedna kropka nad i". A tak niestety się czasami dzieje, bo poprzez nasze życie sami zmieniamy litery Bożego nauczania i warto, by nad tym się zastanowić.
Drugi dzień zamyśleń ks. Rekolekcjonisty przypomniał nam, że Bóg opiekuje się nami w każdej chwili naszego życia. I trzeba byśmy się oddali w Jego ręce, by szczęśliwie dobiec do mety jakim jest nasze osobiste zbawienie. Na drodze naszych rozmyślań w drugim dniu rekolekcji stanęła również postać Maryi i bł. Jana Pawła II. Ważne jest byśmy jak Maryja wypowiadali swoje "fiat" i wcielali w życie zawołanie Papieża Polaka "Totus Tuus".Ks. Grzegorz mówił do nas: "... dobrze, że zachwycamy się słowami, nauczaniem bł. Jana Pawła II, ale ilu z nas przeczytało w ostatnim czasie choć jeden dokument z Jego nauczania...? "
Trzeci dzień to rozliczenie nas samych z nami samymi w oparciu o relacje, które tworzymy z bliskimi, znajomymi, sąsiadami, kolegami i koleżankami z pracy. Ile na tym etapie naszego działania jest jeszcze do zrobienia? Pytania przeplatane przykładami wielokrotnie dawały wiele do myślenia, by rozpocząć swoją osobistą przemianę, bo przecież mamy przygotować się do Zmartwych - Powstania. Naszego osobistego POWSTANIA.
W czasie rekolekcji odbyły się też spotkania rekolekcyjne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu. Pierwszy dzień to rekolekcyjna łamigłówka z Biblijnym Milionerem. Prezentacja multimedialna dotycząca wiedzy o Wielkim Poście wywołała wielkie ożywienie wśród dzieci. Niekończący las rąk i wiele zaangażowanych serc. Drugie spotkanie w piątek to wędrówka na ważne góry Nowego i Starego Testamentu. Jak wspomniał ks. Grzegorz: "... one są ważne, bo tak naprawdę każda Msza św. to obecność i na Górze Synaj i na Górze Tabor i na Golgocie... one nas zawsze poprowadzą do Eucharystii... "
W czasie rekolekcyjnych zmagań odbyło się też spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych i spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
W piątek wieczorem wyruszyliśmy tradycyjnie ulicami naszego osiedla na Drogę Krzyżową rozważając poszczególne stacje, by dobrze przygotować się do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Tegoroczne rozważania przygotowało Koło Biblijne przy naszej Parafii oraz jego sympatycy.
W sobotę na Mszy św. o godz.9. 00 odbyło się spotkanie dla chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu namaszczenia, by umocnić nasze Siostry i Braci w niesieniu daru choroby, a o godz.11. 00 było błogosławieństwo małych dzieci i mam w stanie błogosławionym.W trakcie rekolekcji miało miejsce również poświęcenie hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu. Jak wspomniał ks. Proboszcz: "... w zdrowym ciele zdrowy duch. Niech tu dokonują się wielkie rzeczy w zmaganiu z samym sobą, by osiągać medale i małe zwycięstwa, które kiedyś poprowadzą do wygranej najwyższej!".
Księdzu Grzegorzowi, za trud głoszenia Słowa Bożego dla nas składamy, serdeczne podziękowania. Życzymy zarazem, by te zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego, były pełne łask od Boga płynących, by Dobry Jezus zawsze Go prowadził ścieżkami dobra i wielkiej życzliwości ludzi.

Zapraszamy do galerii: Rekolekcje Wielkopostne 2014
Wejdź do Galerii
6 kwietnia 2014 roku w V Niedzielę Wielkiego Postu odbyło się kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego. Tym razem naszym rozważaniom towarzyszyły miedzy innymi następujące zagadnienia dotyczące życia naszego Płockiego Kościoła:

- Szafarz i diakonat stały
- Zagadnienia Nowej Ewangelizacji i Kerygmatycznych Rekolekcji w naszej Diecezji (działania preewangelizacyjne)
- Katecheza Dorosłych
- Parafialny Zespół Caritas i Szkolne Koła Caritas
- Troska o potrzeby wspólnoty Kościoła - sprawy materialne Kościoła
- Media katolickie
- wpływ kultury szeroko pojętej na życie rodzin naszej Parafii

Modlitwa za Synod Diecezji Płockiej

Synodu nasz Kościół Płocki. Umocnij biskupów Piotra i Romana, prezbiterów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich zaangażowanych w dzieło Synodu. Pozwól odkryć i zrealizować zamysły Twojej woli w czasach, w których żyjemy. Spraw, aby nowa ewangelizacja w Diecezji Płockiej wydała owoce świętości w życiu osobistym i rodzinnym, parafialnym, zakonnym i społecznym. Niech proces nowej ewangelizacji prowadzi do nawiązania osobistego kontaktu z Jezusem Chrystusem, który żyje w Kościele.
Tylko tam, gdzie Ty jesteś i działasz, Panie, jest nasza przyszłość. Dlatego, ufając Twojej miłości, oddajemy Ci wszystkie nasze zamiary i wysiłki. Wspieraj nas swoją pomocą i natchnieniem Twego Ducha w dobrym wykorzystaniu czasu Synodu. Prosimy Cię o to, Ojcze, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen.


Maryjo – Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku, św. Stanisławie Kostko, św. Faustyno, bł. Biskupi Męczennicy Płoccy – módlcie się za nami.
2 kwietnia 2014 roku w IX rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II, zebraliśmy się w naszej świątyni, by rozważyć zagadnienie miłości dającej życie za drugiego w nauczaniu Papieża Polaka. Uczestnicy Koła Biblijnego w naszej Parafii pomogli nam zrozumieć ten trudny dar z siebie, o którym nieustannie przypominał nam Błogosławiony.
Wypowiedzi Jana Pawła II pozwoliły nam przypomnieć klimat tamtych dni i chwil pielgrzymki. Na koniec o 21.37 zaśpiewaliśmy pieśń oazową "Barka", która wyprowadziła Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową. Potem wspólnie odśpiewaliśmy złączeni w jedno "Cichy zapada zmrok". Błogosławiony Janie Pawle II - módl się za nami.

Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. † Spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu * z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Tu znajdziesz modlitwy do bł. Jana Pawła II
W sobotę 29 marca 2014 roku odbył się Dekanalny Turniej Piłki nożnej Ministrantów. Tradycyjnie nasi ministranci wzięli w tych rozgrywkach udział w kategorii wiekowej: szkoła podstawowa. Po walecznych bojach pragniemy poinformować wszystkich, że najmłodsi zdobyli II miejsce w Dekanalnym turnieju. Wszystkim gratulujemy zwycięstwa i zapraszamy do rozwijania swoich umiejętności sportowych w zorganizowanych spotkaniach naszego Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Poniżej znajdziemy relację filmową z tego spotkania.

Zapraszamy do galerii: Dekanalny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów
Wejdź do Galerii

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Kościół przeżywał Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. To była też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem w naszej świątyni 24 osoby podjęły się "Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą".

Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest "jej" dziecko, jego imię zna tylko Bóg.
Duchową Adopcję może podjąć każdy - nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg.
(Informację o Duchowej Adpocji zaczęrpnięto z http://www.brewiarz.pl)
Szlakiem Cudów Eucharystycznych - 13 dni - 17-29.07.2014r.
Z modlitwą przy grobie św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kostki, św. Franciszka, Św. Piotra i Pawła, św. Rity, św. Katarzyny, św. Antoniego, św.Marka.(oraz wypoczynek na morzem w Rimini)


1.DZIEŃ. Msza Św. Przejazd do Kalisza. Msza św. w Pocysterskim Opactwie w Sicinach.
Nocleg i kolacja w Zgorzelcu.
2.DZIEŃ. Śniadanie, przejazd do Augsburga. Po drodze Walldurn Msza Św. Przejazd do hotelu w okolice Innsbrucku. Obiadokolacja i nocleg okolicy Augsburga.
3. DZIEŃ. Śniadanie, przejazd do Fiecht. Msza Św. Krótka wizyta w Seefeld. Przejazd do.Innsbrucka. Obiadokolacja i nocleg.
4. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do Włoch. Po drodze wizyta w Weronie. Przejazd do Montecatoni Terme.Obiadokolacja. Nocleg
5.DZIEŃ.Śniadanie. Przejazd do Florencji.Zwiedzanie. Przejazd do Sieny, zwiedzanie i Msza Św. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicach Asyżu.
6.DZIEŃ..Śniadanie. Zwiedzanie i Msza Św. W Asyżu. Przejazd do Casci - miasta Św.Rity.
Przejazd w okolice Rzymu (Fiuggi Terme) obiadokolacja i nocleg.
7.DZIEŃ.Śniadanie. Całodzienne zwiedzanie Rzymu: m.in. Katakumby, Bazylika Św. Piotra, Grób Ojca Świętego Jana Pawła II, Bazylika Św. Pawła za Murami. Powrót na obiadokolację i nocleg.
8.DZIEN. Wczesne śniadanie, przejazd do Watykanu. Audiencja Generalna Ojca Św Franciszka. Ciąg dalszy zwiedzania Rzymu. Rzym Barokowy. Powrót na obiadokolację i nocleg.
9.DZIEN.Śniadanie. Przejazd do Manoppello. Następnie do Lanciano. Modlitwa w Loreto. Obiadokolacja i nocleg w Rimini.
10.DZIEŃ.Śniadanie. Całodzienny pobyt nad morzem.Obiadokolacja.Nocleg.
11. DZIEŃ Wcześnie rano Msza Św. Śniadanie, wyjazd do Padwy i Wenecji. Obiadokolacja i nocleg w okolicy Wenecji.
12. DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do Czech. Modlitwa i zwiedzanie Sanktuarium św. Cyryla i Metodego w Welehradzie. Obiadokolacja i nocleg
13. DZIEŃ Śniadanie. Wyjazd do Polski. Po drodze Msza św. w Częstochowie.

CENA PIELGRZYMKI: 2200 zł Obejmuje:
- transport autokarem LUX. (dvd, bar, klimatyzacja, wc)
-10 noclegów we Włoszech w hotelach**/***
-1 nocleg w okolicach Zgorzelca i 1 nocleg w Czechach
-12 śniadań i 11 obiadokolacji
-Ubezpieczenie NNW, KL. (nie obejmuje chorób przewlekłych)
-opiekę licencjonowanego pilota.
KOSZT REALIZACJI PIELGRZYMKI: wjazdy do miast, słuchawki, przewodnicy lokalni, bilety wstępów, statek w Wenecji: 100 euro płatne pilotowi.
Bez nocnych przejazdów!!!
Zapisy u ks. Andrzeja przez emial: chrzbawprzasnysz@plock.opoka.org.pl lub w kancelarii oraz po Mszach Świętych.

6 marca 2014 roku o godz.10. 00 w Szkole Podstawowej nr 2 im.H. Sienkiewicza w Przasnyszu odbył się Dekanalny etap Konkursu Biblijnego ze znajomości Ewangelii wg.św.Mateusza.
W Konkursie wzięło udział ponad 20 dzieci z 7 parafii dekanatu przasnyskiego. Po wyczerpującym teście i spożyciu smacznego obiadu wszyscy uczestnicy zebrali się w szkolnej bibliotece, by usłyszeć wyniki testu. Możemy się pochwalić, że Daniel Śmieciński zdobył III miejsce w Konkursie Biblijnym - “ Ewangelia wg.św.Mateusza".
Gratulujemy Danielowi wysokiego wyniku testu i zachęcamy pozostałych do następnych konkursów biblijnych.

Z okazji rozpoczynającego się Wielkiego Postu Ks. Biskup Piotr Libera skierował do nas swoje słowo. Niech ono stanie się refleksją na najbliższe dni wielkopostnych rozmyślań. Poniżej znajdziemy link do całego tekstu słów Ks. Biskupa.

List na Wielki Post 2014 r.
Dlatego stajemy dziś u progu Wielkiego Postu
by właśnie zrobić sobie rachunek sumienia,
własnego sumienia,
własnego
a nie żony, męża,
nie sąsiada czy sąsiadki
pracodawcy czy dyrektora.
Własnego sumienia!
Bez tego nie ma co liczyć
na pojednanie z Bogiem
o którym dziś mówi
św. Paweł w liście do Koryntian.
Bo to właśnie teraz jest czas upragniony
oto teraz nadchodzi czas zbawienia każdego z nas.(Por. 2 Kor 6, 3)
Trzeba tylko z pokorą
do tego zadania podejść.
Może warto, by na ten czas postu
zrobić sobie dobre postanowienie:
pracy nad sobą,
nad swoim postępowaniem.
Może pomoc potrzebującym
ofiarowana w skrytości.
Bez rozgłosu i trąby przed sobą
... bo to najprostsze.
A może w tym czasie więcej sumienności
w modlitwie, rozmowie z Bogiem?...

Wróć Siostro i Bracie do źródła,
z którego wyrosło Twoje życie wiary,
wróć do jedności z Bogiem,
do przyjaźni z Nim.
Wróć do miłości, tej sprzed lat,
w małżeństwie,
w rodzinie,
do dzieci.
Wróć!
Nadszedł czas...

(z homilii na Środę Popielcową)

15 lutego 2014 roku we wspomnienie Matki Bożej pielgrzymi z naszej Parafii o godzinie 2. 00 wyjechali szczęśliwie na lotnisko do Warszawy, by udać się na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe. To tam, 9 grudnia 1531 roku o świcie, gdy wówczas obchodzono w Kościele, Niepokalane Poczęcie NM Panny, na wzgórzu Tepeyac, Dziewica Maryja rzekła do Juana Diego Cuauhtlatoatzin: "Jestem Maryją, Niepokalaną Dziewicą, Matką prawdziwego Boga, który daje życie i je zachowuje. On jest Stwórcą wszystkiego, Panem nieba i ziemi. On jest Wszechobecny".
Do dziś naukowcy nie potrafią określić jak pojawił się wizerunek Maryi na cudownym materiale. Oto niektóre cudowne niewyjaśnione znaki cudownego wizerunku:

1. Mimo wnikliwych badań, nie odkryto żadnego śladu farby na materiale. W odległości 10 cm od obrazu widzi się wyłącznie surowy materiał z maguey, barwy znikają. Badania naukowe nie są w stanie stwierdzić pochodzenia barw, które tworzą obraz, ani też pierwowzoru, z którego mógłby być namalowany
2. Promień lasera skierowany z boku nad materiałem, pozwolił ustalić, ze barwa unosi się w powietrzu, nad powierzchnią Tilmy;
3. Włókno z maguey, z którego zrobiony jest obraz, ma już prawie 500 lat, a naukowo potwierdzony wiek trwałości włókna z maguey używanego do dzisiaj, nie przekracza 30 lat.
4. Studia oftalmologiczne przeprowadzone nad oczami Maryi dowiodły, że gdy się przybliża światło, źrenica w oku cofa się, gdy się zabiera światło na powrót rozszerza się, dokładnie tak, jak to się dzieje z żywym okiem
5. Temperatura włókien z maguey, z których zrobiona jest Tilma wynosi 36, 6 °C
6. Konfiguracja gwiazd nad Meksykiem w dniach objawień odpowiada ich układowi na płaszczu Maryi na obrazie
7. W oczach Dziewicy odkryto miniatury postaci, które zidentyfikowano na podstawie dokumentów historycznych; są to dwie sceny, które powtarzają się w obydwu oczach. Główną postacią jest biskup Zumarraga, przed którym Juan Diego otwiera swą Tilmę.

Nasi pielgrzymi zdążają do Maryi, by zanieść tam nasze troski i problemy, nasze radości i smutki. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Na miarę ich możliwości zamieszczać tu będziemy zapiski z poszczególnych dni pielgrzymki. Zapraszamy zatem do lektury i do obejrzenia zdjęć z tej pielgrzymkowej wędrówki.

Zapraszamy do galerii: Pielgrzymka do Matki Bożej z Guadalupe
Wejdź do Galerii

Dzień Patronalny to zarazem okazja, by wyrazić wdzięczność tym wszystkim z którymi Opatrzność Boża złączyła nas na co dzień. 7 lutego br. ks. kan. Romuald Ciesielski świętował swój Dzień Patrona i 51 dzień swoich urodzin.
Dla każdego księdza najbliższą rodziną i całym życiem jest Parafia. W imieniu całej Wspólnoty Parafialnej pragniemy złożyć ks. Proboszczowi najserdeczniejsze życzenia.

Drogi księże Proboszczu
Z okazji Imienin i Urodzin pragniemy złożyć Ci
bardzo serdeczne życzenia obfitych łask Bożych,
ufności i nadziei w Panu na długie lata życia.
Pielęgnuj w sobie dar kapłaństwa, a uśmiech i poczucie humoru niech zawsze Ci towarzyszą.
Ciesz się światem i spotkanymi ludźmi, a serce Twoje niech przepełnia miłość
Niech dobry Bóg, który Cię powołał nadaje sens Twojemu życiu.
Niech wspiera Cię Maryja Matka Kapłanów.

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem.
Wdzięczni parafianie

Modlitwa za księdza

"Panie Jezu,
Ty kazałeś swoim Apostołom,
by na całym świecie głosili
Twoją Ewangelię, by rozgrzeszali
i podczas każdej Mszy św. ,
aż do Twojego przyjścia,
głosili Twoją śmierć i zmartwychwstanie.
Wiemy, Panie,
jak bardzo kochasz swoich kapłanów.
Dziękujemy Ci za naszego księdza Proboszcza
Dziękujemy za to, że głosi nam Twoją naukę,
że w Twoim imieniu nam przebacza,
że rozdaje nam Twoje Ciało.
Niech On będzie kapłanem
według Twego Serca.
Niech będzie mądry i święty.
Przytul go z miłością
jak Jana do swego serca,
a my modlitwą
będziemy podtrzymywać jego ręce. "
W najbliższych tygodniach 2014 roku rozpocznie się mała rocznica nowej odsłony naszej parafialnej strony. Zmieniło się wiele: wygląd zasób treści, kontakt wiernych z parafią. W dobie nowych środków komunikowania się w świecie wirtualnym, nasza strona wyszła naprzeciw oczekiwaniom wielu, szczególnie tych co mają dostęp do Internetu. Co się wydarzyło w czasie tych ostatnich 3 lat na naszej stronie pragniemy wam teraz o tym opowiedzieć.

- Przed trzema laty na naszej stronie było średnio ok. 500 odsłon miesięcznie. Dziś ta średnia to ok. 5000 wejść każdego miesiąca, choć z wyjątkami np. w styczniu 2014 r. w dniu 28.01. 2014 zapisano, że naszą stronę otworzono już 8277 razy. To piękny i miły wynik choć do końca miesiąca jest jeszcze kilka dni. Rekordowe wejście miało miejsce w Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) gdy w ten jeden dzień weszło na naszą stronę prawie 700 osób. Oby było tak dalej. Bo przecież po to istnieje nasza strona, by nieść wszelką informację dotyczącą naszej wspólnoty.

- W ciągu tych lat zamieszczono prawie 60 filmów w zakładce "Ciekawy film". Jak widać ze statystyk ta zakładka cieszy się dość duża popularnością. W styczniu na dzień dzisiejszy obejrzało filmy na naszej stronie prawie 350 osób. Chwała Panu! Zawsze znajdziecie tam ciekawe wartościowe filmy, nad którymi warto się zatrzymać.Zapraszamy!

- W minionym okresie odbyło się 11 konkursów dla naszych najmłodszych. Cieszy nas, że przy pomocy rodziców i dzieci zaglądają na naszą stronę poznając i ucząc się wielu prawd wiary.

- Jednak cieszącymi się największą popularnością zakładkami są: ogłoszenia parafialne, galeria, intencje i życie parafialne. To tam zapisane jest życie naszej wspólnoty wiary i dobrych dzieł Bożych oraz dzieł dla bliźniego.Zapraszamy. Każdy z Was może przecież tu zaistnieć i wpisać się ze swoim talentem i darem czasu na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

- 26 marca 2012 r. w Sali Biskupów w Opactwie w Płocku miało miejsce rozstrzygnięcie II DIECEZJALNEGO KONKURSU NA NAJCIEKAWSZA GAZETKĘ PARAFIALNĄ I PARAFIALNA STRONĘ INTERNETOWĄ. Nasza Strona zdobyła: Wyróżnienie. Cieszymy się bardzo ze zdobycia tej nagrody, bo to równocześnie zachęta do dalszej pracy w dobrym dziele.


- Od 28 września 2012 roku nasza strona istnieje już na portalu Facebook. Cieszy nas, że tak wielu z was tam zagląda i dzieli się swoimi rożnymi opiniami. Na dzień dzisiejszy polubiło już nasz Fan Page 307 osób. Liczymy, że będzie nas więcej.

- Pojawiły się też nowe działy jak: "Felieton", w którym wielu młodych ludzi zamieszcza przemyślenia na temat wiary i przeżywania swojego życia oraz "Parafia na You Tube", w którym można obejrzeć filmiki z życia naszej wspólnoty parafialnej.

Na koniec pragniemy Wam powiedzieć, że strona gości każdego dnia wiele Sióstr i Braci z różnych zakątków świata. W styczniu br. roku zajrzały do nas osoby z następujących państw: Niemcy, Belgia, Francja, Litwa, Wyspy Kokosowe, Wielka Brytania, Holandia, Kanada, Szwecja, Brazylia, Austria, Irlandia, Serbia, Australia. Tam pewnie są nasi Parafianie. Milo nam, że choć mieszkacie tak daleko zaglądacie do nas w wolnej chwili, by być z nami jedno i jednoczyć się z tym co się dzieje w naszej wspólnocie w duchu wiary. Warto też odnotować, że zaglądają też do nas goście z: Izraela, USA, Japonii, Chin, Hiszpanii, Grecji, Norwegii, Turcji oraz Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Na koniec pragniemy wszystkim podziękować za budowanie naszej wspólnoty parafialnej w duchu Jednej Wiary w Syna Bożego. Zapraszam także do współpracy, by nasza strona była jeszcze piękniejsza i ciekawsza.
Już od 12 lat działa w naszej Parafii Zespół Charytatywny Caritas. Pomagamy najbardziej potrzebującym dzieciom i rodzinom z naszej wspólnoty. W ramach zadań pomocowych współpracujemy szczególnie ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu.

W 2013 roku Parafialny Zespół Charytatywny Caritas przeznaczył 1586,58 zł. (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) na pomoc dzieciom i rodzinom potrzebującym w naszej parafii.
Zespół Charytatywny Z tej sumy zakupiono żywność i przekazano rodzinom naa kwotę – 817zł.78gr.
- przeznaczono na dożywianie dzieci w szkole – 108zł.80gr.
- dofinansowano wyjazdy dzieci na wycieczki szkolne w kwocie – 510zł.
- zakupiono podręczniki i przybory szkolne za kwotę – 150zł.

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas dziękuje wszystkim ofiarodawcom za złożone ofiary. Niech dobry Bóg, Pan Miłosierdzia, błogosławi wszystkim ludziom dobrej woli i otwartego serca.
Za każde wsparcie w II niedzielę miesiąca składamy wszystkim serdeczne: Bóg zapłać!

Barbara Tabaka
Parafialny Zespół Charytatywny Caritas

Nadszedł czas Świąt Bożego Narodzenia. I kolejny konkurs dla dzieci. Tym razem, każdy odważny miał za zadanie zrobić zdjęcie swojej choinki i wysłać je na adres naszej strony parafialnej. Wszystkie ciekawe zdjęcia wzięły udział w losowaniu nagród. I tak nagrodę w konkursie nr 11 zdobyły następujące osoby:

1. Zosia Osowska
2. Amelka Korba
3. Kinga Korba
4. Natalia Kacprzycka
5. Zosia Lewandowska
6. Amelka Brus
7. Gabrysia Kwiatkowska
8. Sebastian Nwoke
9. Dawid Zieliński

Konkurs Zdobywcom nagród gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.
Orszak W Uroczystość Objawienia Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe naszej Rady Parafialnej. Rozpoczęliśmy je jak tradycja każe śpiewem kolędy pt: "Wśród nocnej ciszy" a następnie ks. Proboszcz jako gospodarz odczytał tekst Ewangelii wg.św. Łukasza przypominający nam scenę narodzenia Bożego Dziecięcia i złożył wszystkim życzenia. Szczególnie, by w tym nowym roku więcej w nas było wychodzenia do drugiego człowieka w naszym życiu, pracy i działalności na rzecz naszej Wspólnoty Parafialnej.
Potem nastąpił moment dzielenia się opłatkiem wraz z życzeniami składanymi sobie nawzajem. Życzenia i dzielenie się opłatkiem to najważniejszy momentem naszej polskiej wieczerzy wigilijnej. Spotkanie Rady Parafialnej to także spotkanie rodzinne, dlatego w wielkiej życzliwości składano sobie życzenia, bo opłatek posiada tak ogromną moc łączenia ludzi, że czasami czyni wielkie dzieła w naszych sercach.


Spotkanie opłatkowe naszej Rady Parafialnej to również kolejne spotkanie poświęcone ważnym sprawom dotyczącym naszej parafii i naszej świątyni.

Orszak Orszak Trzech Króli, który przeszedł 6 stycznia 2014 roku z Parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela na rynek naszego miasta zapraszał w tym roku do wspólnego wyrażania radości z Narodzenia Pańskiego. Hasło tegorocznego orszaku to: "Kolędujmy! " Nasze wspólne wędrowanie i przeżywanie wydarzenia Narodzenia Pańskiego połączone było właśnie ze szczególnym akcentowaniem kolęd, które mówiły o przemarszu Trzech Mędrców.
“ Kolędujmy! " to zarówno zaproszenie, jak i wezwanie do wspólnego, radosnego śpiewania kolęd, ale także do odkrywania bogatej tradycji związanej z kolędowaniem, na którą składają się m.in. obchodzenie domów z gwiazdą i turoniem, wystawianie jasełek, widowisk herodowych, budowa szopek.
Zwyczaje te sprzyjają świętowaniu wyjątkowego, bożonarodzeniowego czasu między 25 grudnia a 6 stycznia, nazywanego po staropolsku “ godami". Zwieńczeniem tego okresu jest Święto Epifanii, Objawienia Pańskiego, potocznie określane jako Święto Trzech Króli.
Kolędowanie to zatem nie tylko śpiewanie kolęd, ale również bogaty obrzęd ludowy, głęboko zakorzeniony w chrześcijańskiej tradycji i w polskiej kulturze, podczas którego kolędnicy obchodzą domy w okresie Bożego Narodzenia, gwarantując gościnnym gospodarzom pomyślność w nowym, nadchodzącym roku.


Aby poczuć tę atmosferę wspólnego kolędowania podczas Orszaku Trzech Króli zapraszamy, do obejrzenia zdjęć. Do zobaczenia za rok. Kolejny Orszak przed nami...
(Informacje o Orszaku Trzech Króli zaczerpnięto ze strony: http://orszak.org/)

Możesz zobaczyć relację filmową z naszego Orszaku w relacji Pana Jacka Ślubowskiego - kliknij poniżej==>>
Orszak Trzech Króli 2014 r.

Zapraszamy do galerii: Orszak Trzech Króli - 2014
Wejdź do Galerii
Jasełka Styczeń to czas radości z narodzenia Bożej Dzieciny. Właśnie dzisiaj w naszej Parafii wyjątkowy radosny dzień. W II niedzielę po Bożym Narodzeniu po Mszy św. mieliśmy okazję przeżyć radosną chwilę przez wspólne kolędowanie i jasełka przygotowane przez dzieci z Niepublicznego Przedszkola - Akademii Krasnoludków.
Zaraz po Mszy św. Rodzicie i Opiekunowie z przedszkola zadbali o przygotowanie pociech do wyjątkowej roli w jasełkowym przedstawieniu. Był i konferansjer, który zapowiadał co za chwilę dzieci i widzowie zobaczą. Była Maryja i Józef z Dzieciątkiem, pasterze i tańczący Trzej Królowie oraz pokaźny zastęp anielski zapowiadający narodziny Bożego Syna.
Na koniec mali aktorzy zebrali podwójne gromkie brawa, a od ks. Proboszcza wszyscy otrzymali kalendarze na nowy rok 2014 z bł. Janem Pawłem II.
Chwila wzruszeń, zadumy, radości i dumy Rodziców z pociech. I niech tak będzie! Bo Bożemu Dzieciątku trzeba najpiękniej śpiewać, tańczyć i recytować w pięknych strojach. Bo On jest zawsze najważniejszy.
Dziękujemy jeszcze raz Wszystkim dzieciom wraz z Rodzicami za przygotowanie strojów, Opiekunom i Dyrekcji Przedszkola za przygotowanie tegorocznych jasełek.
Niech Boże Dziecię wszystkim Wam błogosławi.

Możesz zobaczyć relację filmową z Jasełek w relacji Pana Jacka Ślubowskiego - kliknij poniżej==>>
Jasełka 2014 r.

Zapraszamy do galerii: Jasełka 2014
Wejdź do Galerii
Archiwum: Rok 2010-2011
Archiwum: Rok 2012
Archiwum: Rok 2013
Archiwum: Rok 2014

Menu

Strona główna
Historia
Duszpasterze
Porządek nabożeństw
Kancelaria Parafialna
Życie Parafialne
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Parafialne
Felietony
Kraina Łagodności
Grupy Parafialne
Powołania
Galeria
Ciekawe strony
Konkursy dla najmłodszych
Parafia na YOUTUBE
Ciekawy film
Kontakt© 2004 - 2011 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
Al. Jana Pawła II 10, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 752 39 93

www.opoka.org.pl