Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu  Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
 Strona główna Porządek nabożeństw Życie parafialne Kontakt
Kancelaria Parafialna
Wielki Post czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 17.00
oprócz Pierwszych Piątków Miesiąca, świąt i uroczystości

Zapytania można kierować drogą telefoniczną tel. (29) 752 39 93
lub pocztą internetową:
chrzbawprzasnysz@plock.opoka.org.pl

SAKRAMENT CHRZTUsakrament chrztu Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Ludu Bożego, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w niezbyt długim czasie po narodzinach. W naszym kościele uroczysty chrzest dzieci jest zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, a także w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00. W wyjątkowych sytuacjach sakrament Chrztu Świętego może być udzielony również w dzień powszedni, w innym terminie. Rodzice zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. należy wówczas dostarczyć:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
• niewierzący i niepraktykujący,
• osoby innej religii,
• pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
• nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
• prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzestny
• Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
• Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.
• Przygotowanie do chrztu odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu po Mszy Św. wieczornej.

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWAsakrament małżeństwa Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Jeśli chcą zawrzeć ślub konkordatowy /mający skutki prawne w prawie polskim i kościelnym/ muszą dostarczyć dokument z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych i określający brak przeszkód do zawarcia małżeństwa. Taki dokument jest ważny 3 miesiące od daty wydania /jeśli ktoś np. planuje ślub na 30 lipca to taki dokument musi mieć datę wydania po 30 kwietnia/. Do kancelarii parafialnej narzeczeni przychodzą dostarczając ponadto:

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 6 miesięcy, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste
UWAGA! Należy sprawdzić całkowitą zgodność danych osobowych na dokumentach (imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców). W przypadku jakiejkolwiek niezgodności, należy prawnie skorygować dane w Urzędzie Państwowym lub Kościelnym (tam, gdzie występuje błąd).
3. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych w ramach szkoły średniej (jeśli nauki przedślubne jeszcze trwają, to należy okazać zaświadczenie o uczestnictwie w naukach)
4. Świadectwo z odbytych Spotkań dla Narzeczonych (4 spotkania, które odbywają się na przemian w Parafii św. Wojciecha i naszej)
5. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Chrystusa Zbawiciela z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa!)
6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.
7. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. „licencją”, tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 2,5 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego!!! (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).
Narzeczeni powinni również skontaktować się z Panem Organistą i uzgodnić przygotowania do ceremonii.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godz., dlatego należy umówić się na konkretny termin w godzinach urzędowania kancelarii.
2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów)

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCHsakrament namaszczenia chorych Ten sakrament nie jest ostatnim namaszczeniem jak niektórzy sądzą. Jest to sakrament umocnienia w chorobie. Jeśli ktoś choruje można do niego zaprosić kapłana, aby go namaścił świętym olejem, wyspowiadał go i udzielił mu Komunii Świętej. Zasadniczo na każdą prośbę rodziny odwiedzamy chorych, a już na pewno przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Na bliskich osoby chorej – wierzącej – spoczywa obowiązek przygotowania chorego do tego sakramentu i poproszenie kapłana. W nagłych wypadkach, kapłan przychodzi na każde wezwanie do chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).
W domu chorego należy przygotować:

• stół nakryty białym obrusem,
• krzyż,
• świece;

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone." (Jk 5,14-15)

POGRZEB KATOLICKIpogrzeb katolicki Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii. Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego i komunalnego.. Wszyscy należący do naszej parafii /są zapisani w kartotece parafialnej/ maja prawo do pochówku na wymienionych cmentarzach. Po śmierci osoby bliskiej i po zleceniu załatwienia wszelkich formalności firmie pogrzebowej lub wyznaczonej osobie, należy zawiadomić Księdza w naszej parafii. Ksiądz ustala z rodziną termin pogrzebu. Następnie należy się udać do zarządcy cmentarza i ustalić wszelkie plany związane z pogrzebem.

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

1. Akt Zgonu z USC
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Przed Mszą Św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.
"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)

INTENCJE MSZALNEintencje mszalne Wśród intencji mszalnych można wyróżnić: dziękczynne (za zdrowie, zdany egzamin, dobre plony, itd.), przebłagalne (za wyrządzone zło, za grzechy jakiejś grupy ludzi czy narodu) oraz błagalne (dla zmarłych o zbawienie; dla żyjących o zdrowie, pomyślność, błogosławieństwo Boże we wszystkich dobrych sprawach).
Najczęściej msze św. zamawia się w związku z pewnymi okolicznościami: za zmarłych w dniu pogrzebu czy też w rocznicę śmierci, za żyjących w dniu urodzin, imienin, rocznicy I Komunii św. czy małżeństwa.

Msze św. można zamawiać po każdej Mszy św. w zakrystii lub w godzinach urzędowania w Kancelarii Parafialnej. Można dokonywać rezerwacji terminów Mszy św. Wysokość ofiary na intencję mszalną jest według hojności ofiarodawcy. Msze św. gregoriańskie należy uzgadniać z Ks. Proboszczem


Menu

Strona główna
Historia
Duszpasterze
Porządek nabożeństw
Kancelaria Parafialna
Życie Parafialne
Intencje Mszalne
Ogłoszenia Parafialne
Felietony
Kraina Łagodności
Grupy Parafialne
Powołania
Galeria
Ciekawe strony
Konkursy dla najmłodszych
Parafia na YOUTUBE
Ciekawy film
Kontakt© 2004 - 2011 Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu
Al. Jana Pawła II 10, 06-300 Przasnysz, tel. (29) 752 39 93

www.opoka.org.pl